Słownik domowy

Mieszaniec

Mieszaniec – to pies wykazujący cechy mieszane różnych ras, najczęściej dwóch łatwo zauważalnych. Często jednak mieszańce wykazują cechy większej ilości ras.