Polki.pl

COR-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M&S Diallo - Przemków


 • COR-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M&S Diallo
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Przemków , ul. Długa 4   (59-170 Przemków)
  dolnośląskie (powiat Przemków miasto)
 • tel.76 8319477
  email corm2@wp.pl
  www www.cormed.internetdsl.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - COR-MED Niepubliczny Zakład Opieki...

 • 1

  COR-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej M&S Diallo

  Przemków , ul. Długa 4 (dolnośląskie / powiat Przemków miasto)
  telefon 76/8319477, email corm2@wp.pl, www cormed.internetdsl.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położniczo - ginekologiczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Dział ( pracownia) fizykoterapii Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia (gabinet)położnej podstawowej opieki zdrowotnej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia psychologiczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia logopedyczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia endokrynologiczna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób metabolicznych Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia bólu Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Szkoła rodzenia Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób tarczycy Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny pracy Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia laktacyjna Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia laktacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Przemków, ul. Długa 4      Telefon: 76/8319477  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo rodzinnej Przemków, ul. Długa 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Specjalizacje, resorty ZOZ Przemków


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl