Polki.pl

Centrum Medyczne ORLEN Medica - Płock


 • Centrum Medyczne ORLEN Medica
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Płock , ul. Chemików 7   (09-411 Płock)
  mazowieckie (powiat M. Płock)
 • tel.24 3650925
  email biuro@orlenmedica.pl
  www www.orlenmedica.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne ORLEN Medica

 • 1

  Przychodnia Chemików

  Płock , ul. Chemików 7 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  telefon 24 3650925, email biuro@orlenmedica.pl, www www.orlenmedica.pl
  • Poradnia lekarza POZ Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia audiologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-14  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-52  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-58  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-34  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-33  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rehabilitacyjna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-89  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia gastroenterologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-51  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób płuc Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia urologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 243660941  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-21  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-42  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-23  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Poradnia promocji zdrowia Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-54  
   Poradnia promocji zdrowia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet zabiegowy Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-23  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-95  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-14  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
  • Pracownia endoskopii Płock, ul. Chemików 7     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia fizjoterapii Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-12  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-12  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-12  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-12  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-93  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-79  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurochirurgiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia endokrynologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 3647000  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Pracownia USG Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-36  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-37  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-37  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-23  
  • Poradnia diabetologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 024 365-09-25  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Transport sanitarny w POZ Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-223  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-30  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 365-09-30  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet przedlekarski Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 3650966  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Płock, ul. Chemików 7      Telefon: 24 3650925  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Inna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • poradnia dermatologiczna Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna (konsultacje) Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna (konsultacje) Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurochirurgiczna (konsultacje) Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia nefrologiczna (konsultacje) Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje) Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje) Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Płock, ul. Chemików 7     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diagnostyki obrazowej (RTG, biopsja cienkoigłowa) Płock, ul. Chemików 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ambulatorium ogólne Płock, ul. Chemików 7      Telefon: ----  
   Ambulatorium ogólne
   Pozostała opieka ambulatoryjna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Gabinet przedlekarski Płock, ul. Chemików 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Punkt szczepień Płock, ul. Chemików 7     
   Pracownie inne
  • Pracownia RTG Płock, ul. Chemików 7     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół pielęgniarek medycyny pracy Płock, ul. Chemików 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Zespół pielęgniarek poradni specjalistycznych Płock, ul. Chemików 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia wad postawy Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Płock, ul. Chemików 7     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół pielęgniarek POZ Płock, ul. Chemików 7     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Płock, ul. Chemików 7     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chorób naczyń Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Zespół rehabilitacji domowej Płock, ul. Chemików 7     
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Płock, ul. Chemików 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Filia nr 1 NZOZ CM "PetroLek" Płock
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Płock , ul. Kolegialna 24 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  • Poradnia lekarza POZ Płock, ul. Kolegialna 24     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarski zabiegowy Płock, ul. Kolegialna 24     
   Gabinet zabiegowy
   Usługi pielęgnacyjne
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Płock, ul. Kolegialna 24     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • 3

  Filia nr 2 NZOZ CM "PetroLek" Płock
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Płock , ul. Otolińska 8 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  • Poradnia lekarza POZ Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna (drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia endokrynologiczna (konsultacje) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna (drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza (drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii naczyniowej (konsultacje) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Inna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej Płock, ul. Otolińska 8     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Płock, ul. Otolińska 8     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby zakaźne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Płock, ul. Otolińska 8     
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG Płock, ul. Otolińska 8     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna (konsultacje) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej rodzinnej Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Inna - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Płock, ul. Otolińska 8     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG Płock, ul. Otolińska 8     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurochirurgiczna ( konsultacje ) Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia diabetologiczna Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna Płock, ul. Otolińska 8     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia fizykoterapii Płock, ul. Otolińska 8     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii Płock, ul. Otolińska 8     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego Płock, ul. Otolińska 8     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii ambulatoryjnej Płock, ul. Otolińska 8     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Płock, ul. Otolińska 8     
   Punkt pobrań krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień Płock, ul. Otolińska 8     
   Punkt szczepień
   Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
 • 4

  Przychodnia Kutrzeby

  Płock , ul. Kutrzeby 11 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  telefon 24 3669191, email biuro@orlenmedica.pl,
  • Poradnia lekarza POZ Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologii dziecięcej Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia okulistyczna Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materialów do badań Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Punkt pobrań krwi
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia logopedyczna Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia psychologiczna Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: 24 3669191  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza POZ (tylko dla dorosłych) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia leczenia jaskry ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chorób naczyń Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii naczyniowej ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego ( konsultacje ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia otolaryngologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia endokrynologiczna ( konsultacje ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia neurochirurgiczna ( konsultacje ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia onkologiczna ( drobne zabiegi w znieczuleniu miejscowym ) Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia USG Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna Płock, ul. Kutrzeby 11     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Płock, ul. Kutrzeby 11      Telefon: ----  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Filia nr 4 CM Petrolek Płock
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Płock , ul. Padlewskiego 4 (mazowieckie / powiat M. Płock)
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Płock, ul. Padlewskiego 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Płock, ul. Padlewskiego 4     
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Płock, ul. Padlewskiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna

Opieka zdrowotna Płock

Specjalizacje, resorty ZOZ Płock


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl