Polki.pl

Centrum Medyczne NZOZ ALMED Grażyna Dziubałtowska-Horyń - Tomaszów Mazowiecki


 • Centrum Medyczne NZOZ ALMED Grażyna Dziubałtowska-Horyń
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Tomaszów Mazowiecki , ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32   (97-200 Tomaszów Mazowiecki)
  łódzkie (powiat Tomaszów Mazowiecki)
 • tel.603 099 646
  email medycznecentrum@wp.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne NZOZ ALMED Grażyna...

 • 1

  Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki , ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon 44 724 69 47, email medycznecentrum@wp.pl,
  • Gabinet lekarza POZ Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby płuc
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diabetologia
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diabetologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby płuc
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Diabetologia
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby płuc
   Dzienna pomoc lekarska - Diabetologia
   Dzienna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diabetologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet neurolgiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
  • Gabinet profilaktyczny badań kierowców i kandydatów na kierowców Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyczna - EKG Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyczna - USG Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Endokrynologia
   USG - Ginekologia onkologiczna
   USG - Reumatologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół domowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej w zakresie działania zakładu Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia stomatologiczna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Protetyka stomatologiczna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia dziecięca
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia diagnostyczna-spirometria Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Laboratorium Analityczne (badania hormonalne,markery nowotworowe,hematologia,biochemia,immunologia,serologia,badania alergologiczne) Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Transport sanitarny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Zespół transportu sanitarnego
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 3 im. Józefa Piłsudskiego Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 8 Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Punkt Szczepień Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia RTG Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: 44 724 69 47  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki ogólnej i środowiskowej Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet okulistyczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet chirurgii niezabiegowej Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia chirurgii ogólnej
  • Gabinet pulmonologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32      Telefon: ----  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • gabinet larynologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • gabinet kardiologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • gabinet endokrynologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • gabinet reumatologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet ortopedyczny Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyczna gastroskopii Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
  • Gabinet chorób zakaźnych Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
  • Zespół długotermonowej opieki pielęgniarskiej Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Chirurgia ogólna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Ambulatorium Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Ambulatorium ogólne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Ambulatorium okulistyczne Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Ambulatorium okulistyczne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 1 Tomaszów Mazowiecki, ul. al. marsz. Józefa Piłsudskiego 32     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki , ul. ul. Dzieci Polskich 19 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon 44 723 66 82 44 723 66 75, email medycznecentrum@wp.pl,
  • Gabinet zabiegowy Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 724 69 47  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby płuc
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby płuc
   Dzienna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby płuc
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Punkt szczepień Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet stomatologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet lekarza POZ Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet medycyny pracy Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet badań kierowców i kandydatów na kierowców Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyczna EKG Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Inne - Medycyna rodzinna
  • Pracownia diagnostyczna- spirometria Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Zespół domowej opieki lekarsko-pielęgniarskiej w zakresie działania przychodni Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Neurologia
   Usługi pielęgnacyjne - Neurochirurgia
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby płuc
   Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Reumatologia
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: 44 723 66 82  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy Gimnazjum nr 2 Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej przy III Liceum Ogólnokształcącym im.płk. Stanisława Hojnowskiego Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
  • Gabinet medycyny szkolnej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet rehabilitacji leczniczej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet leczenia bólu Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet ginekologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pulmonologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19      Telefon: ----  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Gabinet alergologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia diagnostyczna - USG Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Endokrynologia
   USG - Ginekologia onkologiczna
   USG - Reumatologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet ginekologiczno-położniczy Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Dzieci Polskich 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Seksuologia
   USG - Ginekologia onkologiczna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Ginekologia onkologiczna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Seksuologia
   Zdrowie matki i dziecka - Ginekologia onkologiczna
   Inna - Położnictwo i ginekologia
   Inna - Seksuologia
   Inna - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
   Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Św. Antoniego 41 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet lekarza POZ Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 41     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Choroby wewnętrzne
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 41     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
   Diagnostyka obrazowa - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki ogólnej Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 41     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Pracownia diagnostyczna EKG Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 41     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
 • 4

  Pracownia diagnostyczna
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Zielona 17 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Pracownia diagnostyczna - USG Tomaszów Mazowiecki, ul. Zielona 17     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 5

  Przychodnia

  Zawada , ul. 257 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon 44 710 90 44, email medycznecentrum@wp.pl,
  • Gabinet lekarza POZ Zawada, ul. 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy Zawada, ul. 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet medycyny szkolnej Zawada, ul. 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Punkt szczepień Zawada, ul. 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia diagnostyczna - EKG Zawada, ul. 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Zawada, ul. 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Zawada, ul. 257      Telefon: 44 710 90 44  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki ogólnej i środowiskowej Zawada, ul. 257     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet stomatologiczny Zawada, ul. 257     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
  • Ambulatorium stomatologiczne Zawada, ul. 257     
   Ambulatorium stomatologiczne
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Periodontologia
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Protetyka stomatologiczna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia dziecięca
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Dzienna pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   Dzienna pomoc lekarska - Periodontologia
   Dzienna pomoc lekarska - Protetyka stomatologiczna
   Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia dziecięca
   Dzienna pomoc lekarska - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia stomatologiczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Periodontologia
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Protetyka stomatologiczna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Przychodnia

  Tomaszów Mazowiecki , ul. ul. Krótka 7 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon 44 724 63 91, email medycznecentrum@wp.pl,
  • Poradnia okulistyczna Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Krótka 7     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Zabiegowy Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Krótka 7      Telefon: 44 724 69 47  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Krótka 7      Telefon: ----  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 7

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Legionów 84 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet lekarza POZ Tomaszów Mazowiecki, ul. Legionów 84     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • 8

  Zakład rehabilitacji leczniczej

  Tomaszów Mazowiecki , ul. ul. Legionów 84 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon 44 724 25 14, email medycznecentrum@wp.pl,
  • Poradnia rehabilitacji leczniczej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) hydroterapii Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) krioterapii Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84      Telefon: 44 724 25 14  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia rehabilitacji narządów ruchu Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84      Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Usługi rehabilitacyjne - Neurochirurgia
   Usługi rehabilitacyjne - Neurologia
   Usługi rehabilitacyjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi rehabilitacyjne - Reumatologia
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurochirurgia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Reumatologia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurochirurgia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Legionów 84     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Usługi rehabilitacyjne - Kardiochirurgia
   Usługi rehabilitacyjne - Kardiologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiochirurgia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiochirurgia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiologia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiochirurgia
   Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 9

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki , ul. lac Kościuszki 13 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Laboratorium Analityczne ( badania hormonalne, markery nowotworowe, hematologia, biochemia, immunologia, serologia, koagulacja) Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 13     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyczna - USG Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 13     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 10

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Smugowa 6 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet lekarza POZ Tomaszów Mazowiecki, ul. Smugowa 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Smugowa 6     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Tomaszów Mazowiecki, ul. Smugowa 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Chirurgia ogólna
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna paliatywna
  • Pracownia diagnostyczna EKG Tomaszów Mazowiecki, ul. Smugowa 6     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet profilaktycznych badań kierowców i kandydatów na kierowców Tomaszów Mazowiecki, ul. Smugowa 6     
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. Smugowa 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
 • 11

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki , ul. lac Kościuszki 9 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Transport sanitarny Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Zespół transportu sanitarnego
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna paliatywna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Psychiatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Chirurgia stomatologiczna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
  • Laboratorium Analityczne (badania hormonalne, markery nowotworowe, hematologia, biochemia, immunologia, serologia, badania alergologiczne) Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyczna USG Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet lekarza POZ Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyczna EKG Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Pracownie inne
   Choroby wewnętrzne
   Medycyna rodzinna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet neurologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet endokrynologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Gabinet kardiologiczny Tomaszów Mazowiecki, ul. lac Kościuszki 9     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • 12

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Benniego 6 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet lekarza POZ Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ dla dzieci Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Gabinet zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Chirurgia ogólna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Diagnostyka obrazowa - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyczna EKG Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Choroby zakaźne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby zakaźne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet ginekologiczno-położniczy Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Ginekologia onkologiczna
   USG - Seksuologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Ginekologia onkologiczna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Ginekologia onkologiczna
   Zdrowie matki i dziecka - Seksuologia
   Inna - Położnictwo i ginekologia
   Inna - Ginekologia onkologiczna
   Inna - Seksuologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Pracownia diagnostyczna- spirometria Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby płuc
  • Gabinet medycyny pracy Tomaszów Mazowiecki, ul. Benniego 6     
   Poradnia medycyny pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
 • 13

  Przychodnia
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Tomaszów Mazowiecki , ul. Zielona 17 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  • Gabinet ginekologiczno - położniczy Tomaszów Mazowiecki, ul. Zielona 17     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Ginekologia onkologiczna
   USG - Seksuologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Ginekologia onkologiczna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Seksuologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Ginekologia onkologiczna
   Zdrowie matki i dziecka - Seksuologia
   Inna - Położnictwo i ginekologia
   Inna - Ginekologia onkologiczna
   Inna - Seksuologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
 • 14

  Przychodnia Filia nr 7

  Tomaszów Mazowiecki , ul. ul. Ogrodowa 53 (łódzkie / powiat Tomaszów Mazowiecki)
  telefon 44 726 03 53, email medycznecentrum@wp.pl,
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zdrowie matki i dziecka - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Usługi pielęgnacyjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Diagnostyka laboratoryjna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Diagnostyka laboratoryjna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia diagnostyki- EKG Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
   Inne - Choroby wewnętrzne
   Inne - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Punkt szczepień
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet ginekologiczno - położniczny Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet Lekarza POZ Tomaszów Mazowiecki, ul. ul. Ogrodowa 53      Telefon: 44 726 03 53  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria

Opieka zdrowotna Tomaszów Mazowiecki

Specjalizacje, resorty ZOZ Tomaszów Mazowiecki


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl