Polki.pl

Centrum Medyczne Luxmed - Lublin


 • Centrum Medyczne Luxmed
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Lublin , ul. Radziwiłłowska 5   (20-080 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel.81 5323711
  email info@luxmedlublin.pl
  www www.luxmedlublin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centrum Medyczne Luxmed

 • 1

  Radziwiłłowska filia nr 1

  Lublin , ul. Radziwiłłowska 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5323711, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
  • Poradnia hematologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia dermatologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychoterapii Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia stomatologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
  • Pracownia mammografii Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia mammografii
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Punkt pobrań materiału do badań Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia genetyczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia kardiochirurgiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia neurochirurgiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia chorób zakaźnych Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia andrologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczno-położnicza Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób metabolicznych Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia alergii pokarmowych Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia alergii pokarmowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia alergii oddechowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia alergii skórnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia leczenia niepłodności Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chorób jelitowych Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób jelitowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia hepatologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia hepatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia nowotworów krwi Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia nowotworów krwi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia medycyny pracy Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: ----  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia wenerologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia leczenia bólu Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia padaczki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: ----  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia proktologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii endokrynologicznej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia chirurgii plastycznej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia neurochirurgiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia osteoporozy Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia audiologiczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia leczenia nerwic Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia Lublin, ul. Radziwiłłowska 5     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Lublin, ul. Radziwiłłowska 5      Telefon: ----  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Królewska filia nr 2

  Lublin , ul. Królewska 11 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5323711, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia preluksacyjna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób wewnętrznych Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychoterapii Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia diabetologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia hematologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia pulmonologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia rehabilitacyjna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia endoskopowa Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny sportowej Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia medycyny sportowej
   Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia alergologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Hospicjum domowe Lublin, ul. Królewska 11     
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Onkologia kliniczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
  • Punkt szczepień Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Pracownia elektrofizjologii Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia elektrofizjologii
   Inne
  • Poradnia żywieniowa Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia żywieniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia leczenia jaskry Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia leczenia jaskry
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: ----  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: ----  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Lublin, ul. Królewska 11      Telefon: ----  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia psychologiczna Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia alergologiczna Lublin, ul. Królewska 11     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Przychodnia - Filia Nr 2
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin , ul. Unicka 4 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Poradnia chorób wewnętrznych Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia stomatologiczna Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Lublin, ul. Unicka 4     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
 • 4

  Chełm filia nr 4

  Chełm , ul. lac Kupiecki 12 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  telefon 82 5408051, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia osteoporozy Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia foniatryczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia zdrowia psychicznego Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia neurochirurgiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia hematologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia stomatologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia pediatryczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Punkt szczepień Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Punkt szczepień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia rehabilitacyjna Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład rehabilitacji Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek pobytu dziennego Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Chełm, ul. lac Kupiecki 12      Telefon: 82 5408051  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia alergii pokarmowych Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia alergii pokarmowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia alergii oddechowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia alergii skórnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia wenerologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pediatryczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia okresu przekwitania Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Chełm, ul. lac Kupiecki 12     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 5

  Kraśnik filia nr 5

  Kraśnik , ul. Narutowicza 1 (lubelskie / powiat Kraśnik)
  telefon 81 8844790, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia pediatryczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia preluksacyjna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychoterapii Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Pracownie rentgenodiagnostyki ogólnej Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Leczenie w trybie hostelowym - Psychiatria
  • Punkt pobrań materiałów do badań Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia nefrologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1      Telefon: 81 8844790  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia alergii pokarmowych Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia alergii pokarmowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia alergii oddechowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia alergii skórnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób naczyń Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia patologii ciąży Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia okresu przekwitania
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia nerwic Kraśnik, ul. Narutowicza 1     
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 6

  Laboratorium diagnostyczne

  Lublin , ul. Okopowa 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5323711, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Laboratorium diagnostyczne Lublin, ul. Okopowa 5      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań Lublin, ul. Okopowa 5      Telefon: 83 3426414  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań Lublin, ul. Okopowa 5      Telefon: 84 6380540  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałow do badań Lublin, ul. Okopowa 5      Telefon: 81 5365862  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Lublin, ul. Okopowa 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Leczenie ambulatoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Lublin, ul. Okopowa 5      Telefon: 84 6869533  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Lublin, ul. Okopowa 5      Telefon: 81 5361607  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Leczenie ambulatoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Lublin, ul. Okopowa 5      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej Lublin, ul. Okopowa 5      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Lublin, ul. Okopowa 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań Lublin, ul. Okopowa 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Lublin, ul. Okopowa 5     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 7

  Biłgoraj filia nr 7

  Biłgoraj , ul. Kościuszki 18 (lubelskie / powiat Biłgoraj)
  telefon 84 686 95 33, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia otolaryngologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 084 686 95 33  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia endokrynologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastrologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia hematologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia dermatologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia reumatologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia zdrowia psychicznego Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia psychologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia pediatryczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt pobrań materiałów do badań Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia usg Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia neurologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia logopedyczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia żywieniowa Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia żywieniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia proktologiczna Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: 84 686 95 33  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej Biłgoraj, ul. Kościuszki 18      Telefon: ----  
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 8

  Krasnystaw filia nr 6

  Krasnystaw , ul. Poniatowskiego 33 A (lubelskie / powiat Krasnystaw)
  telefon 82 5408041, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia gastrologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia nefrologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia internistyczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia zdrowia psychicznego Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia endokrynologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia USG Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt pobrań materiałów do badań Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna Krasnystaw, ul. Poniatowskiego 33 A      Telefon: 82 5408041  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
 • 9

  Zamość filia nr 8

  Zamość , ul. Spadek 41 (lubelskie / powiat M. Zamość)
  telefon 84 5398040, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia onkologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia pulmonologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia ortopedyczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracowna USG Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Punkt szczepień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Punkt pobrań materiałów do badań Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób metabolicznych Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia nefrologiczna Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia chorób zakaźnych Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia żywieniowa Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Poradnia żywieniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Zamość, ul. Spadek 41      Telefon: 84 5398040  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • 10

  Zwycięska filia nr 3

  Lublin , ul. Zwycięska 6A (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5323711, email info@luxmedlublin.pl, www www.luxmedlublin.pl
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia nefrologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia onkologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurochirurgiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia neurochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia alergologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia pulmonologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiochirurgiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia ortopedyczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia USG Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt szczepień Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Punkt szczepień
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Punkt pobrań materiałów do badań Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia chorób metabolicznych Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób tropikalnych Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chorób tropikalnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia pediatryczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia andrologiczna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia andrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Ośrodek pobytu dziennego Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład rehabilitacji Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna Lublin, ul. Zwycięska 6A      Telefon: 81 5323711  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna

Opieka zdrowotna Lublin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl