Polki.pl

CENTRUM MEDYCZNE KOBIAŁKA - Warszawa


 • CENTRUM MEDYCZNE KOBIAŁKA
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Warszawa , ul. Kobiałka 30A.   (03-044 Warszawa)
  mazowieckie (powiat Białołęka)
 • tel.607547106
  email cmkobialka@wp.pl
Oceny (12)
2.42
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE KOBIAŁKA

 • 1

  Centrum Medyczne Kobiałka Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

  Warszawa , ul. ul. Kobiałka 30A (mazowieckie / powiat Białołęka)
  telefon 607547106, email cmkobialka@wp.pl,
  • Poradnia (gainet) lekarza POZ Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pediatria
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia pediatryczna dla dzieci chorych i zdrowych Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia diabetologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia ortopedyczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia medycyny pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia onkologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gastrologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Punkt pobrań dla dorosłych Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt pobrań dla dzieci Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Punkt pobrań materiałów do badań dla dzieci
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo pediatryczne
   Badania laboratoryjne - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Punkt szczepień Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Punkt szczepień dla dzieci Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Punkt szczepień dla dzieci
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Poradnia kardiologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia wad serca Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia wad serca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia psychologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychiatryczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pradnia chorób naczyń Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia nefrologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia neurologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia usg Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
   Inne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia chorób wewnętrznych Warszawa, ul. ul. Kobiałka 30A      Telefon: 607547106  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne

Opieka zdrowotna Warszawa

Specjalizacje, resorty ZOZ Warszawa


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie