Polki.pl

CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO" - Nowy Sącz


 • CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO"
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Nowy Sącz , ul. AL. ALEJE STEFANA BATOREGO 77   (33-300 Nowy Sącz)
  małopolskie (powiat M. Nowy Sącz)
 • tel.18 44 20 006
  email przychodnia@cmbatorego.pl
  www www.cmbatorego.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE "BATOREGO"

 • 1

  Centrum Medyczne "Batorego" w Nowym Sączu

  Nowy Sącz , ul. al. Aleje Stefana Batorego 77 (małopolskie / powiat M. Nowy Sącz)
  telefon 18 44 20 006, email przychodnia@cmbatorego.pl, www www.cmbatorego.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób metabolicznych Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacyjna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) krioterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia medycyny sportowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia logopedyczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Pracownia protetyki stomatologicznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia nebulizacji Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Choroby płuc
  • Zespół transportu sanitarnego Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiochirurgiczna Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia kardiochirurgiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Pracownia Endoskopii Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia leczenia nerwic
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii naczyniowej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii ogólnej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni urologicznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni dermatologicznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekoloczno-położniczej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologicznej Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni gruźlicy i chorób płuc Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni wad postawy Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia medycyny podróży Nowy Sącz, ul. al. Aleje Stefana Batorego 77      Telefon: 18 44 20 006  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Zapobieganie chorobom zakaźnym - Zdrowie publiczne

Opieka zdrowotna Nowy Sącz

Specjalizacje, resorty ZOZ Nowy Sącz


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl