Polki.pl

Centra Medyczne MEDYCEUSZ - Łódź


 • Centra Medyczne MEDYCEUSZ
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łódź , ul. Bazarowa 9   (91-053 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Bałuty)
 • tel.42 6136900,42 6136980
  email sekretariat@centrummedycznebazarowa.pl
  www www.centrummedycznebazarowa.pl
Oceny (5)
4.20
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Centra Medyczne MEDYCEUSZ

 • 1

  Centra Medyczne MEDYCEUSZ-Bazarowa

  Łódź , ul. ul. Bazarowa 9 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 6136980,42 6136900, email sekretariat@centrummedycznebazarowa.pl, www www.centrummedycznebazarowa.pl
  • gabinet pediatryczny Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • poradnia kardiologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • poradnia endokrynologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • poradnia neurologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • poradnia reumatologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • poradnia laryngologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • poradnia okulistyczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • poradnia psychiatryczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • pracownia diagnostyki obrazowej - USG Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki - EKG Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia chirurgiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • poradnia urologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • poradnia ginekologiczna-położnicza Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • punkt szczepień ochronnych Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • gabinet zabiegowy Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • pracownia diagnostyki obrazowej - RTG Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia rehabilitacyjna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia dermatologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia medycyny pracy Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • punkt pobierania materiałów do badań (biopsje) Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Inne - Diagnostyka laboratoryjna
  • laboratorium analityczne Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • gabinet medycyny szkolnej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • poradnia ortopedyczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia gastroenterologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
   Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • zespół leczenia domowego (wizyty domowe) Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • poradnia diabetologiczna (konsultacje i porady) Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Diabetologia
   Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia tomografii komputerowej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół transportu sanitarnego Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia (gabinet) pediatryczny lekarza POZ Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia alergologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 125 w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 51 w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 55 w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w XXX Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 138 im. Leopolda Staffa w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 38 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Gimnazjum Nr 42 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 65 w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 54 w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 143 w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Prywatnej Szkole Podstawowej Spółki Oświatowej "Scholasticus" Sp. z o.o. w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Łódzkim Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Łodzi Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   Medycyna szkolna - Pediatria
  • Zespół rehabilitacji domowej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Zespół rehabilitacji domowej
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet nocnej i świątecznej opieki lekarskiej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • gabinet nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • gabinet zabiegowy Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 2 Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 3 Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 4 Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 5 Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 6 Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia preluksacyjna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endoskopii Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia urodynamiki Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Pracownia urodynamiczna
   Inne - Urologia
  • Poradnia chorób metabolicznych Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia osteoporozy Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia rezonansu magnetycznego Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia onkologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9      Telefon: 42 6136980,42 6136900  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia i hematologia dziecięca
  • poradnia chorób wewnętrznych Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
  • zespół domowej opieki paliatywnej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • poradnia medycyny paliatywnej Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia leczenia jaskry Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
  • Poradnia pulmonologiczna Łódź, ul. ul. Bazarowa 9     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Centra Medyczne MEDYCEUSZ-Rydzowa

  Łódź , ul. ul. Rydzowa 22 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 6136951; 508265278, email sekretariat@centrummedycznebazarowa.pl, www www.centrummedycznebazarowa.pl
  • gabinet nocnej i świątecznej opieki lekarskiej Łódź, ul. ul. Rydzowa 22      Telefon: 42 6136951; 508265278  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • gabinet nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej Łódź, ul. ul. Rydzowa 22      Telefon: 42 6136951; 508265278  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • gabinet zabiegowy Łódź, ul. ul. Rydzowa 22      Telefon: 42 6136951; 508265278  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego Łódź, ul. ul. Rydzowa 22      Telefon: 42 6136951; 508265278  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 2 Łódź, ul. ul. Rydzowa 22      Telefon: 42 6136951; 508265278  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 3 Łódź, ul. ul. Rydzowa 22      Telefon: 42 6136951; 508265278  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
 • 3

  Centra Medyczne MEDYCEUSZ-Sporna

  Łódź , ul. ul. Sporna 83 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 6136953; 426567657, email sekretariat@centrummedycznebazarowa.pl, www www.centrummedycznebazarowa.pl
  • gabinet nocnej i świątecznej opieki lekarskiej Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • gabinet nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • gabinet zabiegowy Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 2 Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Punkt szczepień Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pediatria
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia rehabilitacyjna Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia kardiologiczna Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia laryngologiczna Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ortopedyczna Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyki obrazowej USG Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna EKG Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia preluksacyjna Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium) Łódź, ul. ul. Sporna 83     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Łódź, ul. ul. Sporna 83      Telefon: 42 6136953; 426567657  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 4

  Centra Medyczne MEDYCEUSZ Batalionów Chłopskich

  Łódź , ul. ul. Batalionów Chłopskich 14 (łódzkie / powiat Łódź-Polesie)
  telefon 42 6136952; 509656848, email sekretariat@centrummedycznebazarowa.pl, www www.centrummedycznebazarowa.pl
  • gabinet nocnej i świątecznej opieki lekarskiej Łódź, ul. ul. Batalionów Chłopskich 14      Telefon: 42 6136952; 509656848  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • gabinet nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej Łódź, ul. ul. Batalionów Chłopskich 14      Telefon: 42 6136952; 509656848  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • gabinet zabiegowy Łódź, ul. ul. Batalionów Chłopskich 14      Telefon: 42 6136952; 509656848  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego Łódź, ul. ul. Batalionów Chłopskich 14      Telefon: 42 6136952; 509656848  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 2 Łódź, ul. ul. Batalionów Chłopskich 14      Telefon: 42 6136952; 509656848  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • zespół transportu sanitarnego 3 Łódź, ul. ul. Batalionów Chłopskich 14      Telefon: 42 6136952; 509656848  
   Zespół transportu sanitarnego
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
  • Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Łódź, ul. ul. Batalionów Chłopskich 14      Telefon: 42 6136952; 509656848  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • 5

  Centra Medyczne MEDYCEUSZ Studzińskiego

  Łódź , ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 6574125; 42 6136955, email sekretariat@centrummedycznebazarowa.pl, www www.centrummedycznebazarowa.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostałe - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) pediatryczny lekarza POZ Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostałe - Pediatria
  • Gabinet nocnej i świątecznej opieki lekarskiej Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pozostałe - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet nocnej i świątecznej opieki pielęniarskiej Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Pozostałe - Pediatria
  • Punkt szczepień ochronnych Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Punkt szczepień
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Pediatria
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - EKG Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   Pozostałe - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   Inne - Pediatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia (Gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (Gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   Zdrowie matki i dziecka - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   Inna - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
   Inna - Pediatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Inna - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   Szczepienia - Zdrowie publiczne
   Inna - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Zespół transportu sanitarnego
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - USG Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia (Gabinet) rehabilitacyjna Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (Gabinet) ginekologiczno-położniczy Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (Gabinet) urologiczny Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
  • Poradnia (Gabinet) kardiologiczny Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia (Gabinet) neurologiczny Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia (Gabinet) dermatologiczny Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii ogólnej Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia alergologiczna Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej RTG Łódź, ul. ul. wadm. Zdzisława Studzińskie 61      Telefon: 42 6574125; 42 6136955  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl