Polki.pl

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji p.w. św. Benedykta Menni - Piaski


 • Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji p.w. św. Benedykta Menni
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne
 • Piaski , ul. Marysin 1   (63-820 Piaski)
  wielkopolskie (powiat Piaski)
 • tel.65 571-90-54
  email szpital@marysin.com.pl
  www www.marysin.com.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji...

 • 1

  Szpital.
  Jednostka już nie funkcjonuje!

  Piaski , ul. Marysin 1 (wielkopolskie / powiat Piaski)
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej Piaski, ul. Marysin 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Ambulatoryjnej Piaski, ul. Marysin 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Pulmunologiczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Psychologiczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Ziołolecznicza Piaski, ul. Marysin 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne
  • Poradnia Logopedyczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Oddział Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Piaski, ul. Marysin 1     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Edukacji Piaski, ul. Marysin 1     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Zdrowie publiczne
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Piaski, ul. Marysin 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy Piaski, ul. Marysin 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia dziecięca
  • Dział Farmacji Piaski, ul. Marysin 1     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Zakład Pielęgnacyjno- Rehabilitacyjny Piaski, ul. Marysin 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej Piaski, ul. Marysin 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej Piaski, ul. Marysin 1     
   Oddział rehabilitacyjny
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Piaski, ul. Marysin 1     
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Poradnia Reumatologiczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Psychiatryczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Okulistyczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Diabetologiczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Laryngologiczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Ortopedyczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Leczenia Bólu Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Poradnia (Gabinet) Lekarza POZ Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Kardiologiczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia Alergologiczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
  • Poradnia Geriatryczna Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Piaski, ul. Marysin 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki Piaski, ul. Marysin 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pododdział rehabilitacji neurologicznej Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Piaski, ul. Marysin 1     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia neurologiczna dla dorosłych Piaski, ul. Marysin 1     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia

Specjalizacje, resorty ZOZ Piaski


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl