Polki.pl

AUDIOVOICE Bogucka Osowska Spółka Partnerska - Olsztyn


  • AUDIOVOICE Bogucka Osowska Spółka Partnerska
  • Działalność lecznicza
    Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
  • Olsztyn , ul. Dworcowa 28   (10-437 Olsztyn)
    warmińsko-mazurskie (powiat M. Olsztyn)
  • tel.89 533 66 96
    email joanna-osowska@tlen.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - AUDIOVOICE Bogucka Osowska Spółka...

  • 1

    AUDIOVOICE Bogucka Osowska Spółka Partnerska

    Olsztyn , ul. Dworcowa 28 (warmińsko-mazurskie / powiat M. Olsztyn)
    telefon 89 533 66 96, email joanna-osowska@tlen.pl,
    • poradnia otolaryngologiczna Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
      Endoskopia - Otorynolaryngologia
      Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
    • poradnia audiologiczna Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Poradnia audiologiczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
      Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • poradnia foniatryczna Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Poradnia foniatryczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
      Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
      Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
      Endoskopia - Audiologia i foniatria
      Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • poradnia logopedyczna Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Poradnia logopedyczna
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
      Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
      Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • poradnia otolaryngologiczna dla dzieci Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
      Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
      Endoskopia - Otorynolaryngologia dziecięca
      Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia dziecięca
    • poradnia audiologiczna dla dzieci Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Poradnia audiologiczna dla dzieci
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
      Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • poradnia foniatryczna dla dzieci Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Poradnia foniatryczna dla dzieci
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
      Rehabilitacja ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
      Endoskopia - Audiologia i foniatria
      Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • poradnia logopedyczna dla dzieci Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Poradnia logopedyczna dla dzieci
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
      Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
      Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
    • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Olsztyn, ul. Dworcowa 28      Telefon: 89 533 66 96  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
      Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
      Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
      Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
      Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia dziecięca

Opieka zdrowotna Olsztyn

Specjalizacje, resorty ZOZ Olsztyn


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl