Polki.pl

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE - Katowice


 • AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Katowice , ul. Raciborska 26   (40-074 Katowice)
  śląskie (powiat M. Katowice)
 • tel.32 25 15 231 do 4; 32 25 82 457 do 8
  email szpital@szpital.net.pl
  www www.szpital.net.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 • 1

  Zespół Nr 1 "A" Katowice, ul. Raciborska 27

  Katowice , ul. ul. Raciborska 27 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 25 15 231 do 4, email szpital@szpital.net.pl, www www.szpital.net.pl
  • Ambulatorium Ogólne Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Ambulatorium ogólne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Endoskopii Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Bronchoskopii Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby płuc
  • Pracownia EKG Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia USG Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia TK Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologii dla Dziewcząt Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Patologii Ciąży Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Leczenia Niepłodności Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia leczenia niepłodności
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Neonatologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Poradnia Preluksacyjna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Dermatologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Dermatologii Dziecięcej Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia dermatologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Onkologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Bólu Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia Laktacyjna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia laktacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Antynikotynowa Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia antynikotynowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Kardiologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Alergologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Szkoła Rodzenia Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Szkoła rodzenia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Komórka Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Usługi pielęgnacyjne
  • Poradnia Pediatryczna Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia Mammografii Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia rezonansu magnetycznego
   Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej ze Szpitalnym Bankiem Krwi Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Mikrobiologii Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Katowice, ul. ul. Raciborska 27      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neonatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
 • 2

  Zespół Nr 1 "AP" Katowice, ul. Raciborska 28

  Katowice , ul. ul. Raciborska 28 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 25 15 231 do 4, email szpital@szpital.net.pl, www www.szpital.net.pl
  • Poradnia Lekarza POZ Katowice, ul. ul. Raciborska 28      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki POZ Katowice, ul. ul. Raciborska 28      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia onkologiczna Katowice, ul. ul. Raciborska 28      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Gabinet Położnej POZ Katowice, ul. ul. Raciborska 28      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Katowice, ul. ul. Raciborska 28      Telefon: 32 25 15 231 do 4  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
 • 3

  Zespół Nr 2 "A" Katowice, ul. Józefowska 119

  Katowice , ul. ul. Józefowska 119 (śląskie / powiat M. Katowice)
  telefon 32 25 82 457 do 8, email szpital@szpital.net.pl, www www.szpital.net.pl
  • Ambulatorium Chirurgiczne (chirurgii ogólnej i urazowej) Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Ambulatorium chirurgiczne
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Fizjoterapii Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia geriatryczna Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Katowice, ul. ul. Józefowska 119      Telefon: 32 25 82 457 do 9  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Opieka zdrowotna Katowice

Specjalizacje, resorty ZOZ Katowice


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl