Polki.pl

Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera - Łódź


 • Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Łódź , ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8   (91-348 Łódź)
  łódzkie (powiat Łódź-Bałuty)
 • tel.42 631 45 05
  email impx@imp.lodz.pl
  www www.imp.lodz.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne...

 • 1

  Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

  Łódź , ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8 (łódzkie / powiat Łódź-Bałuty)
  telefon 42 63 14 502, email imp@imp.lodz.pl,
  • Przychodnia Chorób Zawodowych Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia medycyny pracy
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Neurologia
   Medycyna pracy - Okulistyka
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Neurologia
   Badania kierowców - Okulistyka
   Badania kierowców - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
  • Dział Farmacji Szpitalnej Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • RTG Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Audiologiczna Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Foniatryczna Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Logopedyczna Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia logopedyczna
   Leczenie stacjonarne - Audiologia i foniatria
   Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Audiologia i foniatria
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Medycyna pracy
   Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Dermatologii Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne - Dermatologia i wenerologia
   Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia Diagnostyki Alergologicznej Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
  • Poradnia Alergologiczna Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Medycyna pracy - Dermatologia i wenerologia
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Okulistyka
   Medycyna pracy - Alergologia
   Medycyna pracy - Choroby płuc
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby płuc
  • Poradnia Toksykologiczna Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8      Telefon: 42 63 14 753  
   Poradnia toksykologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Toksykologia kliniczna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Dermatologia i wenerologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Diagnostyka laboratoryjna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Neurologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Okulistyka
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Otorynolaryngologia
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Psychiatria
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Toksykologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
   Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
   Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   Oświata i promocja zdrowia - Toksykologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Dermatologia i wenerologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Okulistyka
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
  • Pracownia Zaburzeń Równowagi Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Klinika Ostrych Zatruć Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Oddział toksykologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Toksykologia kliniczna
   Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
   Usługi w zakresie dializowania - Toksykologia kliniczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Toksykologia kliniczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Anestezjologia i intensywna terapia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Toksykologia kliniczna
  • Ośrodek Alergii Zawodowej i Zdrowia Środowiskowego Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Oddział alergologiczny
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   Medycyna pracy - Choroby wewnętrzne
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Alergologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Alergologia
   Zdrowie środowiskowe - Alergologia
  • Samodzielna Pracownia Otolaryngologii i Audiologii Zawodowej Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
  • Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Szumów Usznych Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
   Poradnia audiologiczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Otorynolaryngologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna pracy
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Audiologia i foniatria
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Medycyna pracy - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne - Medycyna pracy
   Leczenie ambulatoryjne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Immunologii Środowiskowej Łódź, ul. ul. św. Teresy od Dzieciątka Je 8     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Łódź

Specjalizacje, resorty ZOZ Łódź


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl