Polki.pl

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna - Lublin


 • Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Lublin , ul. Al. Kraśnicka 100   (20-718 Lublin)
  lubelskie (powiat M. Lublin)
 • tel.815374171
  email przychodnia@szpital.lublin.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

 • 1

  Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374171, email przychodnia@szpital.lublin.pl,
  • Poradnia diabetologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hematologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia kardiologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia reumatologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urazowo- ortopedyczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia osteoporozy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii naczyniowej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia urologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia audiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia elektrokardiografii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia neonatologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia patologii ciąży Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia proktologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Pracownia audiometrii i rynometrii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia badań słuchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Pracownia densytometryczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia densytometryczna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
  • Poradnia chorób jelit Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Toksykologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia toksykologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia stopy cukrzycowej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia planowania rodziny Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej i patologii sutka Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia cytologiczno- kolposkopowa Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna histopatologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna endoskopii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyczna echokardiografii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia genetyczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia genetyczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Genetyka kliniczna
  • Pracownia elektroencefalografii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownie inne
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Neurologia
  • Ośrodek chemioterapii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chemioterapii
   Hematologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pediatryczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • "Chirurgia Jednego Dnia" z Poradnią Chirurgii Dziecięcej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia żywienia pozajelitowego i dojelitowego Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chorób jelitowych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia leczenia bólu Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia cytologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna dla dzieci Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Pracownia elektrofizjologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownie inne
   Diagnostyka obrazowa - Neurologia
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374266, email Reh.kardiologiczna@szpital.lublin.pl,
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia prób wysiłkowych Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
  • Dział ćwiczeń cykloergometrycznych z nadzorem Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Dział kinezyterapii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia psychologiczna- diagnozy i terapii psychologicznej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Rehabilitacja dzienna
  • Dział masażu ręcznego Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia testów wysiłkowych Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  • Pracownia holterowska Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyczna
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dzienny ośrodek rehabilitacji kardiologicznej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374310, email Reh_lecz@szpital.lublin.pl,
  • Poradnia rehabilitacyjna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia psychologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Dział kinezyterapii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masaży suchych Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Zakład Diagnostyki Radiologicznej

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374425, email rtg@szpital.lublin.pl,
  • Pracownia rentgenodiagnostyki Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia ultrasonografii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiologii zabiegowej Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   Angiografia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Angiografia - Chirurgia naczyniowa
   Angiografia - Kardiologia
   Angiografia - Urologia
   Angiografia - Chirurgia ogólna
 • 5

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,Koagulologii i Mikrobiologii

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 081 5374436, email laboratorium@szpital.lublin.pl,
  • Laboratorium mikrobiologiczne Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyki mikrobiologicznej
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium analityczne Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • 6

  Zakład Medycyny Nuklearnej

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374471, email medycyna_nuklearna@szpital.lublin.pl,
  • Pracownia scyntygraficzna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia lub zakład medycyny nuklearnej
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiochemiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Medycyna nuklearna
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radioterapia onkologiczna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Scyntygrafia - Medycyna nuklearna
   Scyntygrafia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Scyntygrafia - Radioterapia onkologiczna
   Inne - Medycyna nuklearna
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radioterapia onkologiczna
  • Pracownia radioimmunologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 7

  Zakład Diagnostyki Endoskopowej

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374736, email endoskopia@szpital.lublin.pl,
  • Pracownia endoskopii Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia dolnego odcinka przewodu pokarmowego Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia górnego odcinka przewodu pokarmowego Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Gastroenterologia
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 8

  Zakład Patomorfologii

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374792, email patomorfologia@szpital.lublin.pl,
  • Pracownia histopatologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia histopatologii
   Histopatologia - Patomorfologia
  • Pracownia cytologiczna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia cytologiczna
   Cytologia - Patomorfologia
 • 9

  Ośrodek Wczesnego Wykrywania Raka z Pracownią Mammograficzną i USG

  Lublin , ul. Al.Kraśnicka 100 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  telefon 81 5374128,
  • Pracownia mammograficzna Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia mammografii
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia usg Lublin, ul. Al.Kraśnicka 100     
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Lublin

Specjalizacje, resorty ZOZ Lublin


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl