Polki.pl

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim - Międzyrzec Podlaski


 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna SPZOZ w Międzyrzecu Podlaskim
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Międzyrzec Podlaski , ul. Warszawska 2-4   (21-560 Międzyrzec Podlaski)
  lubelskie (powiat Międzyrzec Podlaski)
 • tel.83 3714011
  email spzozc@spzozmc.pl
  www www.spzozmc
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna...

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna

  Międzyrzec Podlaski , ul. Wiejska 13 (lubelskie / powiat Międzyrzec Podlaski)
  telefon 83 3712263, email spzozmc@spzozmc.pl, www spzozmc.pl
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: 83 3712263  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
  • Poradnia Neurologiczna Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: 83 3712263  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: 83 3712263  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   Inne - Audiologia i foniatria
   Inne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Medycyny Pracy Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: 83 3712263  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: 83 3712263  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   Oświata i promocja zdrowia - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
   Cytologia - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia kardiologiczna Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: 83 3712263  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: 83 3712263  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   Usługi pielęgnacyjne - Alergologia
   Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: 83 3712263  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia zdrowia psychicznego Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia odwykowa Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia internistyczna Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia psychologiczna Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13     
   Poradnia psychologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób metabolicznych Międzyrzec Podlaski, ul. Wiejska 13      Telefon: ----  
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Międzyrzec Podlaski , ul. Warszawska 2-4 (lubelskie / powiat Międzyrzec Podlaski)
  telefon 83 3718329, email spzozmc@ispzozmc.pl, www spzozmc.pl
  • Pracownia Analityki Ogólnej Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718329  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia bakteriologii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718331  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia lekarska
   Badania laboratoryjne - Epidemiologia
   Nadzór epidemiologiczny - Diagnostyka laboratoryjna
   Nadzór epidemiologiczny - Mikrobiologia lekarska
   Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Mikrobiologia lekarska
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Epidemiologia
  • Pracownia Biochemii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718331  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Hematologii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718331  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718342  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Diagnostyka laboratoryjna
   Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Transfuzjologia kliniczna
  • Pracownia cytologiii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Ginekologia onkologiczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 3

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Międzyrzec Podlaski , ul. Warszawska 2-4 (lubelskie / powiat Międzyrzec Podlaski)
  telefon 83 3718380, email spzozmc@spzozmc.pl, www spzozmc.pl
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718380  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Ultrasonografii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718382  
   Pracownia USG
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Pediatria
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia endoskopii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4     
   Pracownia endoskopii
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Diagnostyka obrazowa - Gastroenterologia
   Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Endoskopia - Gastroenterologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 4

  Zakład Rehabilitacji

  Międzyrzec Podlaski , ul. Warszawska 2-4 (lubelskie / powiat Międzyrzec Podlaski)
  telefon 83 3718378, email spzozmc@spzozmc.pl, www spzozmc.pl
  • Gabinet fizykoterapii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718378  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet kinezyterapii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718378  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718378  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia rehabilitacyjna Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718313  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neuropatologia
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neuropatologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Pracownie/Fizjoterapii Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718378  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718313  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja dzienna - Pediatria
  • Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 2-4      Telefon: 83 3718378  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Rehabilitacja dzienna - Pediatria
   Rehabilitacja dzienna - Neurologia dziecięca
   Rehabilitacja dzienna - Otorynolaryngologia dziecięca
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Kardiologia dziecięca
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Pediatria
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia dziecięca
   Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
 • 5

  Zakład Diagnostyki Endoskopowej

  Międzyrzec Podlaski , ul. ul.Żelazna 12 (lubelskie / powiat Międzyrzec Podlaski)
  telefon 83 3718337, email spzozmc@spzozmc.pl, www spzozmc.pl
  • Pracownia Kolonoskopii Międzyrzec Podlaski, ul. ul.Żelazna 12      Telefon: 83 3718337  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia gastroskopii Międzyrzec Podlaski, ul. ul.Żelazna 12      Telefon: 83 3718337  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Chirurgia ogólna
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Pediatria

Opieka zdrowotna Międzyrzec Podlaski

Specjalizacje, resorty ZOZ Międzyrzec Podlaski


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl