Polki.pl

Ambulatorium - Zawiercie


 • Ambulatorium
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Zawiercie , ul. Miodowa 14   (42-400 Zawiercie)
  śląskie (powiat Zawiercie)
 • tel.32 67 21 532
  email szpital@szpitalzawiercie.pl
  www www.szpitalzawiercie.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatorium

 • 1

  Ambulatorium

  Zawiercie , ul. ul. Miodowa 14 (śląskie / powiat Zawiercie)
  telefon 32 67 21 532, email szpital@szpitalzawiercie.pl, www www.szpitalzawiercie.pl
  • Poradnia Medycyny Pracy Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 334  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chorób Zakaźnych Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 293  
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740233  
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza ze Szkołą Rodzenia Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740323  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   Pozostałe usługi pomocnicze - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Onkologiczna Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 258  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Opieki Paliatywnej Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740258  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Neurologiczna Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 237  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Alergologiczna Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740237  
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 274  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 260  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   Badania laboratoryjne - Mikrobiologia
  • Pracownia badań czynnościowych serca Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 201  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EEG Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740252  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Pracownia Endoskopii Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 274  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia Anatomopatologii Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 256  
   Zakład patomorfologii
   Diagnostyka patomorfologiczna - Patomorfologia
  • Pracownia Histopatologii Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 242  
   Pracownia histopatologii
   Histopatologia - Patomorfologia
  • Zakład RTG: Pracownia RTG, Pracownia USG, Pracownia Mammografii Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 337  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Serologii, Bank Krwii Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 236  
   Pracownia serologiczna
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Rehabilitacji Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 294  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia Chemioterapii Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 329  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Cytologii Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 323  
   Pracownia cytologiczna
   Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Biopsji Cienkoigłowej Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 258  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Patomorfologia
  • Poradnia Okulistyczna Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 376  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia UKG Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 6740201  
   Pracownia USG
   USG - Kardiologia
  • Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Otolaryngologiczna Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 237  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1 Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2 Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 254  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3 Zawiercie, ul. ul. Miodowa 14      Telefon: 32 67 40 261  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia

Opieka zdrowotna Zawiercie

Specjalizacje, resorty ZOZ Zawiercie


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl