Polki.pl

AMBULATORIUM GŁOGÓW - Głogów


 • AMBULATORIUM GŁOGÓW
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Głogów , ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A   (67-200 Głogów)
  dolnośląskie (powiat Głogów)
 • tel.76 8 373 261
  email dyrekcja@szpital.glogow.pl
  www www.szpital.glogow.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - AMBULATORIUM GŁOGÓW

 • 1

  Przychodnia Specjalistyczna

  Głogów , ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A (dolnośląskie / powiat Głogów)
  telefon 76 8 373 216, email dyrekcja@szpital.glogow.pl, www www.szpital.glogow.pl
  • Poradnia diabetologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia onkologiczna w tym gabinet chemioterapii Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców
  • Poradnia rehabilitacyjna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neonatologiczna - patologii noworodka Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób metabolicznych Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chorób metabolicznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii urazowej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgii ogólnej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii dziecięcej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Dział rehabilitacji leczniczej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia bólu Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia uzależnień Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia leczenia uzależnień
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Oddział dzienny psychiatryczny Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia stwardnienia rozsianego Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Kardiologia
  • Punkt zaopatrzenia (wypożyczalnia) środków pomocniczych i sprzętu ortopedycznego Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   Pozostałe usługi pomocnicze - Zdrowie publiczne
   Dostarczanie produktów leczniczych lub wyrobów1) dla pacjentów ambulatoryjnych - Zdrowie publiczne
   Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia hematologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia hematologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nefrologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Leczenie Środowiskowe psychiatryczne Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A      Telefon: 76 837 33 07  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Hospicjum Domowe Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Hospicjum domowe
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   Medycyna paliatywna
   Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
  • Szkoła Rodzenia Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Szkoła rodzenia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia reumatologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia osteoporozy Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób zakaźnych Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chorób zakaźnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia AIDS Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia WZW Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
  • Poradnia kwalifikacji przeciwko wściekliźnie Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia dermatologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia wenerologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia proktologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia preluksacyjna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia foniatryczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia foniatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia psychoterapii Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzaleznienia i współuzależnienia od alkoholu Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ortodontyczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia ortodontyczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia protetyki stomatologicznej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia gastroenterologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia geriatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia chorób naczyń Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia chorób naczyń
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia rehabilitacji dla dzieci Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia porażenia mózgowego Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia wad postawy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG zębów Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pediatryczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia alergologiczna Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia patologii ciąży Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia patologii ciąży
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia zeza Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Poradnia leczenia zeza
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 A     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 2

  Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Głogów , ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15 (dolnośląskie / powiat Głogów)
  telefon 76 8 373 216, email dyrekcja@szpital.glogow.pl, www www.zozglogow.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
  • Gabinet zabiegowy Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
  • Zespół transportu sanitarnego Głogów, ul. UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15     
   Zespół transportu sanitarnego
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne

Opieka zdrowotna Głogów

Specjalizacje, resorty ZOZ Głogów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl