Polki.pl

Ambulatorium - Działdowo


 • Ambulatorium
 • Działalność lecznicza
  Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne
 • Działdowo , ul. Leśna 1   (13-200 Działdowo)
  warmińsko-mazurskie (powiat Działdowo)
 • tel.23 697 22 11
  email sekretariat@spzoz-dzialdowo
  www www.spzoz-dzialdowo.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Ambulatorium

 • 1

  Ambulatorium

  Działdowo , ul. Leśna 1 (warmińsko-mazurskie / powiat Działdowo)
  telefon 23 697 22 11, email sekretariat@spzoz-dzialdowo.pl, www www.spzoz-dzialdowo.pl
  • poradnia opieki paliatywnej Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • poradnia dla noworodków Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia neonatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • poradnia kardiologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • poradnia endokrynologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia skórno-wenerologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • poradnia chirurgii gastroenterologicznej Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • poradnia chirurgii ogólnej Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • poradnia neurologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia reumatologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • poradnia nefrologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • poradnia okulistyczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia otolaryngologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • dział fizjoterapii Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • pracownia RTG Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • laboratorium analiz lekarskich Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia audiologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Audiologia i foniatria
  • pracownia ultrasonograficzna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia USG
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia elektroencefalograficzna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna
  • poradnia zdrowia psychicznego Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia ginekologiczno - położnicza Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • poradnia urazowo - ortopedyczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia rehabilitacyjna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • dyspozytornia Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • hospicjum domowe Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Hospicjum domowe
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • zespół ratownictwa medycznego - specjalistyczny (rejon operacyjny ,,S'' Działdowo) Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego - podstawowy (rejon operacyjny ,,P" Działdowo) Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • zespół ratownictwa medycznego - podstawowy (rejon operacyjny ,,P" Lidzbark Welski) Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • pracownia endoskopowa Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Gastroenterologia
  • pracownia kardiologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • poradnia urologiczna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • poradnia preluksacyjna Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Poradnia preluksacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska POZ Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • nocna i świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska POZ Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • transport sanitarny POZ Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Zespół transportu sanitarnego
   Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna transportu
  • pracownia tomografii komputerowej Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Pracownia tomografii komputerowej
   Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet diagnostyczno-zabiegowy Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pracownia badań spirometrycznych Działdowo, ul. Leśna 1      Telefon: 23 697 22 11  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa

Opieka zdrowotna Działdowo

Specjalizacje, resorty ZOZ Działdowo


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl