Polki.pl

Akademicki Szpital Kliniczny Akademickie Centrum Opieki Stacjonarnej - Wrocław


 • Akademicki Szpital Kliniczny Akademickie Centrum Opieki Stacjonarnej
 • Działalność lecznicza
  Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne
 • Wrocław , ul. Borowska 213   (50-556 Wrocław)
  dolnośląskie (powiat Wrocław-Krzyki)
 • tel.071 7331100
  email sekretariat@aszk.wroc.pl
  www www.aszk.wroc.pl
Oceny (0)
oceń
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - Akademicki Szpital Kliniczny...

 • 1

  Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  telefon 071 7343200, email kol@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział otorynolaryngologiczny
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
 • 2

  Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  telefon 071 7343600, email kst@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • 3

  Szpitalny Oddział Ratunkowy-Klinika Medycyny Ratunkowej

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7332979, email sor@aszk.wroc.pl,
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy Wrocław, ul. Borowska 213     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
 • 4

  Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7364000, email kcz@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Zawodowych Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chorób wewnętrznych
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna pracy
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
 • 5

  Klinika Kardiologii

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7364200, email klk@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Kardiologiczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii i Elektrostymulacji Serca Wrocław, ul. Borowska 213     
   Pracownia elektrofizjologii
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia Badań Echokardiograficznych Wrocław, ul. Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia EKG i Badań Czynnościowych Wrocław, ul. Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
  • Pracownia Hemodynamiki Wrocław, ul. Borowska 213     
   Pracownia hemodynamiki
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   Angiografia - Kardiologia
  • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział rehabilitacji kardiologicznej
   Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia
   Rehabilitacja stacjonarna - Chirurgia naczyniowa
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiochirurgia
   Rehabilitacja stacjonarna - Kardiologia dziecięca
  • Pododdział Intensywnej Terapii Kardiologicznej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Kontroli Stymulatorów Serca i Kardiowerterów Wrocław, ul. Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
 • 6

  Klinika Chirurgii Serca

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7364100, email kcs@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Kardiochirurgii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział kardiochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
  • Pododdział Torakochirurgii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgii klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
 • 7

  Klinika Okulistyki

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7364300, email klo@aszk.wroc.pl,
  • Blok Operacyjny Okulistyczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Kliniczny Okulistyczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział okulistyczny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Oddział Kliniczny Okulistyczny Dziecięcy Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
  • Pracownia Angiografii Fluoresceinowej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Leczenie ambulatoryjne - Okulistyka
   Angiografia - Angiologia
  • Pracownia Laseroterapii Okulistycznej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
 • 8

  Klinika Nefrologii Pediatrycznej

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7364400, email knp@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Nefrologii Pediatrycznej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział nefrologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Stacja Dializ Wrocław, ul. Borowska 213     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
   Usługi w zakresie dializowania - Urologia
  • Pracownia Badań Urodynamicznych dla Dzieci Wrocław, ul. Borowska 213     
   Pracownia urodynamiczna dla dzieci
   Inne - Urologia dziecięca
  • Zespół domowej dializoterapii Wrocław, ul. Borowska 213      Telefon: 071 7364400  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
 • 9

  Klinika Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7332200, email kan@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Angiologii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział angiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Angiologia
   Leczenie ambulatoryjne - Angiologia
  • Oddział Nadciśnienia Tętniczego Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział kardiologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Oddział Diabetologii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział diabetologiczny
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
  • Pracownia Izotopowa Wrocław, ul. Borowska 213     
   Pracownie inne
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Medycyna nuklearna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 10

  Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7332003, email kcn@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Oddział Transplantologii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział transplantologiczny
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej Chirurgicznej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 11

  Klinika Gastroenterologii i Hepatologii

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7332120, email kgs@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Gastroenterologii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział gastroenterologiczny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   Leczenie ambulatoryjne - Gastroenterologia
  • Oddział Hepatologii Wrocław, ul. Borowska 213     
  • Oddział Chorób Metabolicznych Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chorób metabolicznych
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Motoryki Przewodu Pokarmowego Wrocław, ul. Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Gastroenterologia
  • Pracownia Endoskopowa Wrocław, ul. Borowska 213     
   Pracownia endoskopii
   Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   Endoskopia - Gastroenterologia
 • 12

  Klinika Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat M. Wrocław)
  telefon 071 7343800, email kcu@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Chirurgii Ogólnej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   Rentgenodiagnostyka - Chirurgia ogólna
 • 13

  Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7332500, email kln@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Nefrologiczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział nefrologiczny
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
  • Oddział Transplantacji Nerek Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział transplantologiczny
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
  • Stacja Dializ Wrocław, ul. Borowska 213     
   Stacja dializ
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Zespół domowej dializoterapii Wrocław, ul. Borowska 213      Telefon: 071 7332500  
   Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej
   Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
 • 14

  Klinika Ginekologii i Położnictwa

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7331500, email kgp@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Sala Porodowa Wrocław, ul. Borowska 213     
   Sala porodowa
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ginekologiczny - Septyczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Histopatologii i Cytologiczna Wrocław, ul. Borowska 213     
  • Oddział Ginekologiczno - Położniczy Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 15

  Dział Bloków Operacyjnych

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7331111, email dbo@aszk.wroc.pl,
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Blok operacyjny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 16

  Szpital

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 3282532,
  • Apteka Szpitalna Wrocław, ul. Borowska 213     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   Produkty lecznicze
  • Pracownia Spirometryczna Wrocław, ul. Borowska 213     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   Inne - Alergologia
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Transplantologia kliniczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia naczyniowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Angiologia
  • Centralna Izba Przyjęć Wrocław, ul. Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Geriatria
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Angiologia
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Transplantologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Hematologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Psychiatria
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Hematologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Angiologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Endokrynologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia naczyniowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ginekologia onkologiczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia kliniczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiochirurgia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Okulistyka
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurochirurgia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neonatologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia i hematologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Immunologia kliniczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia onkologiczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna paliatywna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Reumatologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia klatki piersiowej
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Alergologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Transplantologia kliniczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Diabetologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Nefrologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Geriatria
  • Blok Operacyjny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   Leczenie stacjonarne - Ortodoncja
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne - Neurologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia klatki piersiowej
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia stomatologiczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia i hematologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Immunologia kliniczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia onkologiczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Reumatologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia plastyczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby płuc
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neonatologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia klatki piersiowej
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Anestezjologia i intensywna terapia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Gastroenterologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Onkologia kliniczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiochirurgia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Otorynolaryngologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia naczyniowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia stomatologiczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Medycyna ratunkowa
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortodoncja
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Nefrologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neurochirurgia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ginekologia onkologiczna
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Chirurgia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Urologia
  • Oddział Onkologii Wrocław, ul. Borowska 213      Telefon: 071 3282532  
   Oddział onkologiczny
   Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
  • Oddział Alergologii Dziecięcej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział alergologiczny dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   Leczenie ambulatoryjne - Alergologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Dział Anestezjologii Dla Dorosłych Wrocław, ul. Borowska 213     
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie ambulatoryjne
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Kardiologia dziecięca
   Leczenie stacjonarne - Alergologia
   Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   Leczenie stacjonarne - Pediatria
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Kardiologia dziecięca
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Pediatria
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Endokrynologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Alergologia
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Neonatologia
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
  • Izba Przyjęć Wrocław, ul. Borowska 213     
   Izba przyjęć szpitala
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Pomocnicze usługi opieki zdrowotnej - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 17

  Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7343200, email kot@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Urazowo-Ortopedyczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • 18

  Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7331010, email klu@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Urologii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział urologiczny
   Leczenie stacjonarne - Urologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Poradnia Urologiczna Wrocław, ul. Borowska 213     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ
 • 19

  Klinika Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 71-7343000, email kpm@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Małoinwazyjnej i Proktologicznej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
 • 20

  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7343350, email klr@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział reumatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
 • 21

  Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7332310, email kai@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
 • 22

  Klinika Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7343500, email kco@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
 • 23

  Klinika Neurologii

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7343100, email knl@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Neurologiczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział neurologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
  • Oddział Udarowy Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział udarowy
   Leczenie stacjonarne - Neurologia
 • 24

  Klinika Neurochirurgii

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7343400, email kng@aszk.wroc.pl,
  • Oddział Neurochirurgii Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział neurochirurgiczny
   Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
 • 25

  Klinika Neonatologii

  Wrocław , ul. Borowska 213 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  telefon 071 7331500, email kne@@aszk.wroc.pl, www www.aszk.wroc.pl
  • Oddział Neonatologiczny Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział neonatologiczny
   Leczenie stacjonarne - Neonatologia
  • Oddział Intensywnej Terapii Noworodka Wrocław, ul. Borowska 213     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia

Opieka zdrowotna Wrocław

Specjalizacje, resorty ZOZ Wrocław


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl