Polki.pl

ADO-MED 2 Roman Elias - Chorzów


 • ADO-MED 2 Roman Elias
 • Działalność lecznicza
  Szpital jednospecjalistyczny (inny niż psychiatryczny i odwykowy)
 • Chorzów , ul. Stefana Batorego 19   (41-506 Chorzów)
  śląskie (powiat M. Chorzów)
 • tel.327843519
  email adomed2@adomed2.com.pl
  www www.adomed2.com.pl
Oceny (2)
1.00
Zobacz podobne zakłady w okolicy »

Jednostki - ADO-MED 2 Roman Elias

 • 1

  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ADO-MED 2"

  Chorzów , ul. Stefana Batorego 19 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  telefon 327843519, email adomed2@adomed2.com.pl, www www.adomed2.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia profilaktyki schorzeń piersi Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia proktologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia diabetologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia okulistyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia psychologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia psychologiczna
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia dermatologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia osteoporozy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział chirurgii krótkoterminowej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia RTG Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia onkologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia onkologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia biopsji cienkoigłowej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia mammograficzna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   Diagnostyka obrazowa - Położnictwo i ginekologia
   Diagnostyka obrazowa - Onkologia kliniczna
   Diagnostyka obrazowa - Chirurgia ogólna
  • Poradnia schorzeń tarczycy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Oddział chirurgii ogólnej w zakresie chirurgii i okulistyki Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pediatryczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Pracownia USG Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Pracownia USG
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Chirurgia naczyniowa
   USG - Pediatria
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Urologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Gabinet położnej środowiskowej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia medycyny pracy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii ogólnej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 32/7843519  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia schorzeń tarczycy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia profilaktyki schorzeń sutka Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia USG Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Pracownia USG
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Urologia
   USG - Chirurgia naczyniowa
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Pediatria
   USG - Choroby wewnętrzne
  • Blok operacyjny Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 32/7843519  
   Blok operacyjny
   Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia lekarza POZ Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 32/7843519  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia genetyki klinicznej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia genetyczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Gabinet zabiegowy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Gabinet zabiegowy
   Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Punkt szczepień
   Szczepienia
  • Poradnia gastrologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia gastrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Dział farmacji szpitalnej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19      Telefon: 327843519  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   Pozostałe usługi pomocnicze - Farmakologia kliniczna
  • Poradnia lekarza POZ Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia profilaktyki schorzeń piersi Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia urologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia reumatologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia reumatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia psychiatryczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychiatryczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia proktologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia proktologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii ogólnej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia neurologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia endokrynologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia gastroenterologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otorynolaryngologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia dermatologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia dermatologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia alergologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia osteoporozy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia osteoporozy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet fizykoterapii i rehabilitacji Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia leczenia bólu Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia leczenia bólu
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia rehabilitacyjna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgiczna dla dzieci Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia nefrologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia lekarza rodzinnego Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   USG - Medycyna rodzinna
   Szczepienia - Medycyna rodzinna
   Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia chirurgii ogólnej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chorób tarczycy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia chorób tarczycy
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia kardiologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia kardiologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia neurologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia schorzeń sutka Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia medycyny pracy Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia medycyny pracy
   Medycyna pracy - Medycyna pracy
   Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Poradnia pediatryczna
   Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   Szczepienia - Pediatria
  • Pracownia USG Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Pracownia USG
   USG - Położnictwo i ginekologia
   USG - Urologia
   USG - Pediatria
   USG - Chirurgia ogólna
   USG - Choroby wewnętrzne
   USG - Chirurgia naczyniowa
  • Punkt pobrań materiału do badań Chorzów, ul. Stefana Batorego 19     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  pokaż nieaktywne komórki ZOZ

Opieka zdrowotna Chorzów

Specjalizacje, resorty ZOZ Chorzów


Zobacz także w We-Dwoje.pl

Zobacz
ostatnie wydanie tygodnika

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu portalu We-Dwoje Polki.pl


Forum Zdrowie