Warszawa światowym centrum wychowania dla pokoju

W dniach 30 i 31 maja w Warszawie odbywa się I Międzynarodowa Konferencja pt.: „Pedagogika Serca Wychowaniem Dla Pokoju”.
/ 16.03.2006 16:57
Konferencja „Pedagogika Serca Wychowaniem Dla Pokoju”, w przededniu święta wszystkich dzieci, poświęcona będzie roli miłości w wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu szerzenia pokoju na świecie. Zorganizowana została przez Fundację „Dziecko” Centrum Pedagogiki Serca przy finansowej partycypacji UNESCO oraz pod patronatem Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza.

Głównym propagatorem pedagogiki serca jest znana obrończyni praw dziecka prof. Maria Łopatkowa.
Pedagogika serca jest współczesnym nurtem wychowania mającym na celu wspieranie dziecka w rozwoju uczuć wyższych, zwłaszcza zdolności do kochania, altruizmu, empatii, czyli do realizowania prawa dziecka do miłości. Podstawą zdrowia emocjonalnego jest miłość. Jej brak powoduje psychiczne kalectwo. Pedagogika serca uznaje więc prawo dziecka do miłości, czyli kochania i bycia kochanym, za naczelne prawo w sferze duchowej, wchodzące w skład widniejącego w prawie krajowym i międzynarodowym nadrzędnego prawa dobra dziecka. Miłość w pedagogice serca rozumiana jest jako pozytywna więź uczuciowa dziecka z ludźmi i światem, rozwijana i utrwalana na zasadach etycznych wywodzących się z miłości jako wartości uniwersalnej.

Fudnacja „DZIECKO” Centrum Pedagogiki Serca w Warszawie działa od 8 lat. Zajmuje się ochroną praw psychologicznych dziecka i upowszechnianiem Pedagogiki Serca jako współczesnego nurtu wychowania emocjonalnego. Np.: zapobieganiem sieroctwu i rozpadowi rodziny, występując przeciwko zabieraniu dzieci do domów dziecka z rodzin z przyczyn materialnych, działając na rzecz przyspieszania adopcji, wspomagając wychowawczo rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, wspierając nastolatków w ich walce z alkoholizmem rodziców, chroniąc dzieci uwikłane w konflikty rodzinne, strzegąc prawa dziecka do miłości obojga rodziców, dziadków i innych osób, których ono kocha, przeciwdziałając utrudnianiu kontaktów dziecka z rodzicami po rozwodzie, pomagając nastolatkom wyrzuconym ze szkoły, uciekającym z domów, skłóconym ze światem.
„Pedagogika Serca Wychowaniem Dla Pokoju”
I Międzynarodowa Konferencja

Warszawa, 30-31 maja 2005
Hotel „Gromada”
Pl. Powstańców Warszawy 2


Współorganizatorzy
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Rzecznik Praw Dziecka
Związek Harcerstwa Polskiego
Międzynarodowa Kapituła „Orderu Uśmiechu”


DZIEŃ I
30 maja 2005
9.30 Rejestracja Uczestników Konferencji
10.15 Otwarcie Konferencji- dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Powitanie Uczestników przez dzieci i młodzież.
Wystąpienie Zaproszonych Gości.
11.00 dr Maria Łopatkowa „Pedagogika Serca wychowaniem dla pokoju”
11.40 Janusz Wojciechowski, Poseł Europarlamentu „Dziecko a Unia Europejska”
12.00 dr Milena Gracka–Tomaszewska; Elżbieta Rakowska „Rozwój emocjonalny małego dziecka (0-3)”
12.20 Przerwa
12.35 prof. Danuta Waloszek „Powszedniki i wyznaczniki rozwoju emocjonalnego dzieci
w przedszkolu”
12.55 Juan Sánchez Muliterno; Asociación Mundial de Educadores Infantiles „Wychowanie dla pokoju od pierwszych lat życia”
13.15 prof. Bogusław Śliwerski „Edukacja szkolna w duchu Pedagogiki Serca”
13.35 Ute Schrumpf; Anjia Schleifer „Miłość wobec dzieci wielokrotnie upośledzonych – komunikat w zakresie pracy nad dziećmi ze szczególnym uszkodzeniem słuchu i mowy oraz znaczącej roli rodziców w wychowaniu takich dzieci”.
13.55 ks. prof. Henryk Skorowski „Znaczenie religii w wychowaniu człowieka pokoju”
14.15 dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk „Literatura piękna w wychowaniu emocjonalnym”
14.35 Obiad
15.30 dr Jacek Wan „Edukacja w Japonii a wychowanie dla pokoju”
15.50 dr Jacek Mazurkiewicz „Wpisać miłość do kodeksów świata”
16.10 dr Celene Domitrovich, USA „Rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych
u dzieci: strategie PATHS”
16.30 Przerwa
16.45 Andrea Hermann, Dyrektor Naczelny Projektu „Praca Na Granicy” „Między szpitalem psychiatrycznym a więzieniem – ostatnia szansa dla młodzieży o negatywnych życiorysach”
17.05 Film „Mateusz i Sindy”
17.35 DYSKUSJA

19.00 Kolacja

DZIEŃ II
31 maja 2005
9.30 dr Ewa Lewandowska-Tarasiuk - Życzenia dzieciom z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w imieniu Uczestników Konferencji.
10.00 Przedstawiciel Z. K. Krzywaniec „Dom Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym
w Krzywańcu”
10.10 prof. Bibiana Mossakowska „Dziecko w szpitalu”
10.20 dr Bronisława Dymara, Seria wydawnicza IMPULS „Seria wydawnicza o dziecku: Nauczyciele – nauczycielom a Pedagogika Serca”
10.30 Małgorzata Rakowska „Pedagogika Serca w szkole”
10.40 Ginetta Kubińska-Czop, Eleonora Tabaczyńska „Partia Dziecka Marii Montessori
w wydaniu polskim”
10.50 Zuzanna Markowicz „O Partii Dzieci i Młodzieży oraz Korespondencyjnym Klubie Czytelników”
11.00 Bożena Antczak – Połatyńska „Recepcja wartości w mediach, a wychowanie
dla pokoju”
11.10 Marysia Zaporowska „Wystawa gimnazjalistki”
11.20 Przerwa
11.40 prof. Jadwiga Bińczycka „Dlaczego coraz bardziej potrzebne są nam nauki Janusza Korczaka – autora „Jak kochać dziecko”
11.50 Anna Kurzeja „Miejsce dzieci ulicy w Pedagogice Serca”