ABC zapobiegania AIDS

<b>A</b> jak <b>A</b>bstynencja seksualna, <b>B</b> jak <b>B</b>ycie wiernym jednemu partnerowi, <b>C</b> jak zabezpie<b>C</b>zania się prezerwatywą.<br>
/ 16.03.2006 16:57
20 października ruszyła kampania społeczna ABC zapobiegania AIDS. Kampania skierowana jest do ludzi młodych w wieku 18-29 lat. Jej celem jest ograniczenie liczby zakażeń wirusem HIV drogą kontaktów seksualnych. Znaczny wpływ na wybór adresata tej kampanii miały analizy epidemiologiczne, z których wynika, że stale zwiększa się liczba osób zakażonych drogą kontaktów seksualnych, a zakażenia dotyczą najczęściej ludzi młodych w wieku 18 – 29 lat.
W tej grupie wiekowej występuje 85% wszystkich zakażeń na świecie, w Polsce natomiast wskaźnik ten sięga aż 60%, z czego ok. 10% stanową osoby poniżej 20 roku życia. Według danych skumulowanych od 1985 roku do końca września 2005 roku w naszym kraju odnotowano ogółem 9 659 zakażeń HIV i 1 674 zachorowań na AIDS, szacuje się jednak, że liczba osób żyjących z wirusem HIV wynosi około 30 tysięcy. Dane te są wystarczającym powodem, aby ze zdwojoną siłą działać na polu profilaktyki w walce z HIV/AIDS.
Dlatego też, aby zapobiec zwiększaniu się liczby osób zakażonych w tak młodym wieku, Krajowe Centrum ds. AIDS – instytucja o zasięgu ogólnopolskim – organizuje w 2005 roku kampanię, w czasie której promowane będzie świadome i przemyślane podejmowanie decyzji dotyczących zachowań seksualnych. - Pragniemy wskazać społeczeństwu możliwość wyboru jednego z trzech sposobów ochrony przed HIV/AIDS, tzn.

ABC zapobiegania
Pełne hasło kampanii to ABC zapobiegania AIDS. Zdecyduj sam. Wybierz ABC zapobiegania i ciesz się życiem.
Proponujemy A – Abstynencję seksualną, B - zachęcamy do Bycia wiernym jednemu partnerowi, C - nawołujemy do zabezpieCzania się prezerwatywą. Namawiamy też do zrobienia testu w kierunku HIV, jeśli ktoś chociaż raz zmienił partnera seksualnego lub miał inne ryzykowne zachowania – mówi Anna Marzec-Bogusławska, Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS.

Kampania rozpoczęła się 20 października konferencjami prasowymi w każdym województwie. W Warszawie konferencja prasowa odbędzie się 3 listopada. Zakończenie kampanii będzie miało miejsce po Światowym Dniu AIDS to jest w okolicach 4 grudnia.

Kampania będzie prowadzona w telewizji, radiu, prasie, Internecie, w ponad 350 salach kinowych, na plakatach oraz 550 tablicach billboardowych.