Przemoc fizyczna wobec dzieci

Bicie, szarpanie, rzucanie - zdarza się w wielu domach, także tych „normalnych” , uważanych za wzorowe. Przemoc fizyczna wobec dziecka nie zawsze pozostawia widoczne ślady - większość rodziców, którzy biją swoje dzieci, starają się to ukryć…
/ 11.04.2007 14:48
Zobacz,
choć moje rany, pręgi i siniaki czasami trudno dostrzec.
Bicie, szarpanie, rzucanie – zdarza się w wielu domach, także tych „normalnych” , uważanych za wzorowe. Przemoc fizyczna wobec dziecka nie zawsze pozostawia widoczne ślady – większość rodziców, którzy biją swoje dzieci, starają się to ukryć… Dzieci – często przerażone – nie potrafią się poskarżyć, wstydzą się, wierzą w to, co mówią rodzice, że to wszystko „ich wina, że na to zasłużyły.
Nie odwracaj wzroku od cierpienia dziecka. Możesz pomóc dziecku. Czasami naprawdę niewiele potrzeba, żeby zatrzymać przemoc.

Usłysz,
Choć mój płacz czasami trudno usłyszeć. Nie skarżę się, bo nie potrafię powiedzieć o swoim bólu, strachu i samotności.

Codziennie tysiące polskich dzieci doświadcza przemocy ze strony swoich rodziców. Wiedz, że czasami jesteś jedyną osobą, która dostrzega, że w domu dziecka dzieje się coś niepokojącego. Pomyśl, ilu dziecięcych dramatów można by uniknąć, gdybyśmy umieli stanąć w obronie słabszego.
Może Tobie uda się usłyszeć szept przerażonego dziecka.

Powiedz,
choć to może być trudne… Nie poradzę sobie bez Twojej pomocy.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest bite – zareaguj. Pamiętaj, że jest wiele osób, które mogą Cię wesprzeć. Naszym obowiązkiem jest ochrona tych, którzy nie są w stanie sami się obronić. Dzieci mają prawo, by żyć bez zmartwień, strachu i bólu. Ty także możesz ocalić dziecięcy uśmiech. Czasami jesteś jedyną osobą, która może ocalić dzieciństwo.

Kampania „Zobacz - Usłysz - Powiedz” został zainicjowana w styczniu bieżącego roku. Jest to kolejna kampania, realizowana przez Fundację Dzieci Niczyje, której celem jest uwrażliwienie na przemoc wobec dzieci.

Skala problemu
Wyniki badań prowadzonych w Polsce w ostatnich latach pokazują, że przemoc fizyczna wobec dzieci jest poważnym problemem społecznym. Polacy pytani, jaki odsetek dzieci doświadcza kar fizycznych, "bicia za karę", szacują, że około 60% dzieci w Polsce doświadcza łagodnych (klapsy), a blisko jedna czwarta surowych (bicie pasem) kar fizycznych.
O znacznie większej skali problemu mówią badani nauczyciele. Oceniają, że w Polsce karcenia klapsem doświadcza ponad 70% dzieci, a surowych kar fizycznych (pozostawiających sińce, urazy) aż 26,3% dzieci.
Wśród Polaków nie ma zgody co do oceny kar fizycznych , aż 50% pytanych uznaje, że choć bicie dziecka przez rodzica "za karę" jest metodą, która nie powinna być stosowana, to są sytuacje, w których jest to usprawiedliwione. 35% badanych uznaje, że kary fizyczne nie powinny w ogóle być stosowane. Zwraca uwagę fakt, że 13% pytanych Polaków uznało, że kary fizyczne mogą być stosowane, jeśli rodzic uzna, że będzie to skuteczne.
Co istotne, badani nauczyciele, choć uważają, że kary fizyczne są upokarzające dla dziecka, rzadko przyznają, że wymierzenie klapsa jest wystarczającym powodem, by podjąć interwencję. Oznacza to, że dziecko, które jest bite przez rodzica, rzadko może liczyć na pomoc innych.
Badania pokazują, że w polskich rodzinach kary fizyczne wymierzane są równie często przez ojców, jak i matki.
Większość dzieci doświadczających przemocy to dzieci poniżej 10. roku życia, które samodzielnie nie potrafią obronić się przed silniejszym rodzicem. Nie wiedzą także, kogo mogą prosić o pomoc. Często nie wiedzą też, że rodzic nie ma prawa stosować wobec nich przemocy.
W doniesieniach medialnych o przypadkach krzywdzenia dziecka często możemy usłyszeć od sąsiadów i innych osób, które były w otoczeniu dziecka, że miały one podejrzenia, przeczucie, że dziecko może być ofiarom przemocy. Swój brak działania tłumaczyli faktem, że nigdy nie byli bezpośrednio świadkami przemocy wobec dziecka, że nie wiedzieli, czy są w stanie pomóc dziecku w takiej sytuacji.
Powyższe dane stały się podstawą kampanii „Zobacz - Usłysz - Powiedz” .

Cel kampanii
Głównym celem kampanii jest uwrażliwienie Polaków na przemoc fizyczną wobec dzieci i zwiększenie zaangażowania w podejmowanie działań w przypadkach przemocy wobec dzieci. Kampania adresowana jest do dorosłych, z założeniem, że każdy z nas może spotkać się z sytuacją, gdy wie, lub podejrzewa, że wobec dziecka stosowana jest przemoc fizyczna. To do nas - dorosłych należy obowiązek zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa. W kampanii ta odpowiedzialność ukazana jest przede wszystkim jako powiadamianie o przemocy wobec dziecka instytucji, które powinny znaleźć pomoc dla dziecka i dla rodziny. W Polsce działa szereg instytucji, które są powołane do tego, by chronić dzieci przed przemocą – instytucje te, mogą jednak zacząć działać w przypadku, gdy dostaną informację o krzywdzie dziecka.
Ważnym komunikatem kampanii jest także hasło: „jeśli wiesz lub podejrzewasz, że dziecko jest bite…” – mówimy o tym, że także w sytuacji, gdy nie widziało się na własne oczy maltretowania dziecka, ale ma się podstawy do tego, by stwierdzić, że dziecko jest krzywdzone, warto zawiadomić pedagoga/psychologa szkolnego lub inne instytucje, by sprawdziły, co dzieje się w rodzinie dziecka.

Formy działania
Kampania opiera się na przekazach medialnych - reklamie prasowej, internetowej oraz outdorowej.
W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa www.zobacz-uslysz-powiedz.pl, gdzie wszyscy zainteresowani mogą odnaleźć odpowiedzi na pytania związane z przemocą wobec dzieci (skala, przyczyny zjawiska) oraz jej przeciwdziałaniem.
Wszystkim osobom, które chciałyby podjąć interwencję w sytuacji krzywdy dziecka, został udostępniony warszawski numer telefonu (022 826 80 72), gdzie przeszkolone osoby udzielają informacji na temat procedur prawnych i możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej socjalnej etc. przez dzieci i ich rodziny, które padły ofiarą przemocy.
Zostały także przygotowane plakaty i ulotki informacyjne, które są dystrybuowane w całej Polsce przez organizacje i instytucje zajmujące się pomocą dzieciom.

Współpraca

Kampania „Zobacz - Usłysz - Powiedz” jest przykładem bardzo dobrej współpracy pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk.
We współpracy z agencją reklamową DDB Warszawa zostały przygotowane przekazy kampanii medialnej adresowane do dorosłych, które są wykorzystywane jako reklama prasowa i zewnętrzna. Umieszczono na nich numer telefonu interwencyjnego oraz adres e-mail, pod którym będzie można uzyskać pomoc w sytuacji, gdy ktoś podejrzewa/wie, że dziecko jest ofiarą krzywdzenia. Firma Veneo na zasadach non-profit przygotowała stronę internetową, na którą odsyłani są odbiorcy przekazów. AMS użyczył bezpłatnie powierzchnie pod reklamę zewnętrzną. Do kampanii przyłączyły się także ogólnopolskie i lokalne media. Dzięki użyczeniu przez nie powierzchni reklamowych, pisanie artykułów oraz emitowanie programów, poświęconych pomocy dzieciom krzywdzonym, treści kampanii docierają do dużej liczby odbiorców.
Na zaproszenie do współpracy w ramach kampanii odpowiedziało także szereg instytucji i organizacji z całej Polski. Do Fundacji wciąż napływają deklaracje poparcia kampanii i chęci włączenia się w nią - od szkół, przedszkoli, świetlic, poradni zdrowia, szpitali etc.

Zależy nam, aby dotrzeć jak do największej liczby dorosłych - uwrażliwić ich na przemoc wobec dzieci oraz wskazać dostępne metody działania w sytuacji, gdy wiedzą lub podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone, dlatego zapraszamy także Państwa do współpracy w ramach kampanii "Zobacz – Usłysz - Powiedz”. Zachęcamy do informowania o stronie internetowej i przekazach kampanii w swoim miejscu pracy, otoczeniu, mieście i in.

Karolina Lewandowska
Koordynator kampanii
tel. 22 616 16 69,
e-mail: klewandowska@fdn.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (5)
/19.01.2012 18:09
W TAKI RAZIE BĘDĘ MUSIAŁ ZATROSZCZYĆ SIĘ O SWOJEGO BYŁEGO KOLEGĘ MAKSA ( 12.LAT) KTÓRY NIE RAZ TEŻ MI MÓWIŁ ŻE BYŁ BITY PRZEZ RODZICÓW
/19.01.2012 18:07
JASNE WEZMĘ TO POD UWAGĘ
/07.07.2010 17:57
na wsi , chyba sobie żartujesz ?!??!
POKAŻ KOMENTARZE (2)