leczenie cukrzycy

Leczenie cukrzycy
Leczenie cukrzycy jest czasochłonne i objawowe. W jego obrębie wykorzystuje się insulinę i leki doustne. Celem takiego leczenia jest uzyskanie normoglikemii oraz dobrego samopoczucia cukrzyka. Leczenie zawsze odbywa się pod kontrolą lekarską.