kredyt walutowy

Kredyt walutowy
Kredyt walutowy udzielany jest w walucie innej niż krajowa. Kredyty walutowe są inaczej oprocentowane niż złotowe. Niestety osoby decydujące się na tego typu rozwiązanie muszą liczyć się z ryzykiem kursowym, które może prowadzić do wzrostu wysokości rat na skutek zmian kursu waluty obcej.