badanie słuchu

Badanie słuchu
Badania słuchu to badania, które powinien zrobić każdy, kto odczuwa pogorszenie słuchu, a także profilaktycznie osoby po 50. roku życia. Zaliczamy do nich m.in.: próby stroikowe, audiometrię tonalną i mowy, a także badania słuchu obiektywne, np. tympanometrię i otoemisję akustyczną.