badania obrazowe

Badania obrazowe
Badania obrazowe to badania, które umożliwiają uzyskanie informacji wizualnej o zmianach zachodzących w ciele pacjenta. Zaliczamy do nich: tomografię komputerową, RTG, rezonans magnetyczny, tomografię emisyjną, scyntygrafię i ultrasonografię. Badania obrazowe wykrywają ropnie, torbiele, wady rozwojowe itp.

Redakcja poleca

REKLAMA