arytmia

Arytmia
Arytmia to zaburzenia rytmu serca, które może bezpośrednio zagrażać życiu. Najczęstsze rodzaje arytmii - migotanie komór, arytmie komorowe i nadkomorowe. Arytmia serca może mieć charakter napadowy bądź długotrwały. Wszystko o objawach, przyczynach i leczeniu arytmii serca oraz skutkach lekceważenia zaburzeń rytmu serca.