Urząd Stanu Cywilnego

USC, jednostka organizacyjna wchodząca w skład gminy. Do jej zadań należą zdarzenia związane z narodzinami, zawieraniem małżeństw oraz zgonami. Kierownika USC w gminach powołuje wójt, a w miastach burmistrz bądź prezydent miasta.