Ślub kościelny

Akt zawarcia małżeństwa o charakterze wyznaniowym, który może, ale nie musi posiadać mocy prawnej. Ślub kościelny odbywa się w kościele w obecności kapłana. Jeśli dodatkowo zostaną spełnione wymagania prawne, ślub kościelny wywiera skutki w sferze prawa cywilnego (ślub konkordatowy).