Sakrament małżeństwa

inaczej przymierze bądź wspólnota kobiety i mężczyzny, nierozerwalny aż do śmierci. Małżeństwo uznawane jest za sakrament w kościele katolickim, anglikańskim oraz prawosławnym.