Przysięga małżeńska

przyrzeczenie wygłaszane przez małżonków w obecności kapłana bądź urzędnika Urzędu Stanu Cywilnego oraz świadków. Po jej złożeniu uznaje się, że małżeństwo zostało zawarte.