Mezalians

małżeństwo osób o nierównym statusie materialnym, społecznym bądź różniących się stopniem wykształcenia. Obecnie kwestia możliwości popełnienia mezaliansu nie jest tak istotna.