Tęcza - pasjans

Tęcza - pasjans

Nazwa tego pasjansa, podobnie jak opisanego wcześniej pasjansa „tęcza” jest bezpośrednio związana z kształtem rozłożenia. Pasjans jest z rzadka spotykany również dzisiaj.
/ 27.09.2016 10:15
Tęcza - pasjans

Tęcza

Do gry są potrzebne dwie pełne talie po 52 karty, razem 104. Na stół półokręgiem wykładamy rząd z dwudziestu sześciu kart tak, żeby kolejna przykrywała poprzedzającą. Pierwsza po tym (dwudziesta siódma) karta jest wykładana niżej koszulką do dołu. Przypuśćmy, że wypadła trójka pik. Wszystkie trójki w miarę ich pojawiania się wykładamy obok pierwszej w rząd podstawowy.

Na podstawowe zbieramy karty w porządku rosnącym niezależnie od koloru. Talię pozostałą po rozdaniu rozkładamy na trzy odkryte kupki. Podział kart zależy od życzenia gracza. Grającymi są górne karty trzech kupek i ostatnia karta „tęczy”. Na kartę „tęczy” można przekładać karty w porządku malejącym niezależnie od koloru. Na karty kupek nic przekładać nie możemy. Jeżeli po rozłożeniu całej talii pasjans nie wyszedł, dopuszcza się zebranie kart rozłożonych na trzy kupki, potasowanie ich i powtórne rozłożenie na trzy kupki.

Pasjans wyszedł, jeśli trzykrotnego przerzucenia talii wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

Istnieje wariant, w którym po wyłożeniu „tęczy” wykładamy osiem górnych kart pozostałej talii. Są to karty podstawowe. Mają różną wartość. Talię przerzucamy dwukrotnie.

Otwarty sklep

W odróżnieniu od poprzedniego wariantu w tym osiemnaście kart umieszczamy w rzędzie pionowym tak, by górna karta częściowo przykrywała poprzedzającą. Pierwsza karta, która wyjdzie po tym jest podstawową i jest wykładana w rząd podstawowy. W tenże rząd wykładamy karty tej samej wartości. Na przykład, po wyłożeniu sklepu wyszła czwórka kier. Wszystkie czwórki – karty podstawowe – będą wykładane w rząd podstawowy.

Resztę talii przerzucamy na pięć kupek. Gracz rozmieszcza karty według swojego uznania. W ten sposób jedna kupka może zawierać znacznie więcej kart, niż inna. Grającymi są górne karty kupek i dolna karta pionowego rzędu. Przekładanie między kartami grającymi nie jest dopuszczalne. Pasjans wyszedł, jeśli wszystkie karty są zebrane na podstawowe po jednym przerzuceniu talii.

Żaba

Do gry będą potrzebne dwie pełne talie z 52 kart – razem 104 karty. Na stół wykładamy pionowy rząd z trzynastu kart w taki sposób, by górna przykrywała dolną, ale żeby można było określić kolor i wartość każdej karty.

Kart podstawowych, którymi są asy nie wyjmujemy przed rozpoczęciem gry, lecz wykładamy w trakcie z grających. Na nie zbieramy karty w porządku rosnącym niezależnie od koloru. Jeśli w rzędzie w trzynastu kart są asy, to możemy je wyjąć bez względu na miejsce, w którym się znajdują i przełożyć w rząd podstawowy. Wtedy w „żabie” zostanie dwanaście kart.

Resztę talii przerzucamy na pięć kupek. Rozmieszczenie kart według życzenia gracza. Grającymi są górne karty kupek i dolna karta pionowego rzędu. Przekładanie między kartami grającymi nie jest dopuszczalne.

Pasjans wyszedł, jeśli wszystkie karty są zebrane na podstawowe po jednym przerzuceniu talii.

Istnieje wariant, w którym na początku wykładamy dwa pionowe rzędy po trzynaście kart. Asów z nich nie wyciągamy. Pozostałe zasady są takie same.

Gwiazda

Do gry będą potrzebne dwie pełne talie z 52 kart – razem 104 karty. Na stół koszulką do dołu wykładamy kupkę z dwudziestu kart. Pierwsza karta, która wyjdzie po tym jest podstawową i jest wykładana nad kupką. Karty tej samej wartości wykładamy w rząd podstawowy. Resztę talii przerzucamy i rozkładamy na pięć kupek koszulkami do dołu. Gracz rozmieszcza karty na kupki według swojego uznania. Grającymi są górna karta kupki składającej się z dwudziestu wyłożonych na początku kart, a także górne karty pięciu kupek, na które rozrzucamy talię.

Na podstawowe zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym niezależnie od koloru. Na karty wyłożonej na początku kupki można przekładać karty w porządku malejącym niezależnie od koloru. Nie jest dopuszczalne przekładanie jednej na drugą kart grających pięciu kupek.

Pasjans wyszedł, jeśli po jednym przerzuceniu talii wszystkie karty są zebrane na podstawowe.

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX