kabała

Tajemnice kabały

System dziesiętny, podstawę numerologii, stworzył grecki matematyk i filozof Pitagoras.
/ 09.09.2008 11:50
kabała
Nasza konsultantka, wróżka Deotyma, to najlepsza w Polsce specjalistka od numerologii. Jej księgozbiór fachowy liczy przeszło tysiąc tytułów. Dziewiątka – z wykształcenia psycholog. Mieszka w Warszawie z mężem i psem, o którym mówi, że jest najzwyklejszy na świecie. Jej pasją – oprócz liczb – jest muzyka klasyczna.

Wiedza o liczbach i ich znaczeniu jest podstawą kabały, żydowskiej mistycznej nauki służącej interpretacji Starego Testamentu, ale też przewidywaniu przyszłości. Z kolei sam system dziesiętny, podstawę numerologii, stworzył grecki matematyk i filozof Pitagoras. Oparł go na bazie liczb od jednego do dziewięciu. Uważał je bowiem za liczby podstawowe, ponieważ wszystkie inne liczby wielocyfrowe zsumowane i sprowadzone do najprostszej postaci zawsze dadzą jedną z tych dziewięciu. To także według jego tabeli podstawia się pod poszczególne liczby ich odpowiedniki literowe.
Według numerologii, wszechświat jest matematycznie uporządkowany, a więc wyrażony liczbami. Nawet kolory są tylko wizualnym przedstawieniem długości fal mierzonych liczbami. Tak więc liczby są obrazem energii, która wpływa na
wszystko, co dzieje się wokół nas, a sama numerologia to nauka, która przyporządkowuje liczbom pewne zasady rządzące wszechświatem.
Numerologia jest także bardzo mocno powiązana z astrologią, dlatego każdej z dziewięciu liczb patronuje jedno z ciał niebieskich: JEDYNCE – SŁOŃCE, DWÓJCE – KSIĘŻYC, TRÓJCE – JOWISZ itd.

Liczba urodzeniowa
W ogólnym zarysie pokazuje twoje cele życiowe, możliwe do osiągnięcia sukcesy i odkrywa ewentualne przeszkody, którym być może będziesz musiała stawić czoło.
By ją obliczyć, potrzebujesz tylko dokładnej daty swoich urodzin: dnia, miesiąca i roku. Następnie wszystkie elementy tej daty zsumuj. To, co otrzymałaś, rozbij na poszczególne cyfry i znowu zsumuj. Wynik jest właśnie liczbą urodzeniową.

Jeśli np. urodziłaś się 12.04.1974 roku, to żeby obliczyć liczbę urodzeniową, dodajesz: (1+2) + 4 + (1 + 9 + 7 + 4) = 28 = 2 + 8 = 10, czyli 1. Teraz już wiesz, że twoją liczbą urodzeniową jest liczba 1.

Liczby mistrzowskie
Oprócz podstawowych dziewięciu liczb urodzeniowych używa się też tzw. liczb mistrzowskich: 11, 22, 33, 44 (takich kombinacji już nie dodajemy – jesteś liczbą np. 22, a nie 4). Według starych przekazów, każda z nich zawiera klucz
do poznania i zrozumienia wszechświata, dlatego związane z nimi osoby jako główny cel życia wyznaczają sobie
samodoskonalenie i budowanie siły charakteru.

Ludzie z wpływami mistrzowskimi mają bardzo bogate życiorysy. Posiadając wiele talentów i czując w sobie moc tworzenia, wyznaczają sobie ambitne cele. Wymagają od siebie znacznie więcej niż od innych, dlatego bywa, że są wykorzystywani.
Trzeba jednak pamiętać, że mając za przewodnika liczbę mistrzowską, można być zarówno wielkim dobroczyńcą, jak i zwykłym złodziejem. Każda z nich daje wielki potencjał, ale to człowiek decyduje o tym, jak go wykorzysta.

Podstawowe wpływy liczb mistrzowskich
11
- To liczba ludzi czynu, którzy nie zadowalają się wzniosłymi ideami. Chcą uczestniczyć w tworzeniu szczytnych przedsięwzięć. Kreatywność i umiejętność wpływania na innych stawia ich na czele różnych organizacji. Jedenastka wybiera takie zawody, w których może bezpośrednio przemawiać do innych.

22 - Często pracuje w szpitalu, hospicjum, domu pomocy społecznej lub w poradni rodzinnej. Swoje umiejętności współodczuwania i niebywałą intuicję potrafi wspaniale wykorzystywać ku pokrzepieniu bliźnich. Bywa zmienna w nastrojach i czasem otoczenie zarzuca jej zbytnią pewność siebie.

33 - Jej celem jest budowanie harmonii i równowagi w kontaktach międzyludzkich. Może więc wybrać drogę typowej gospodyni domowej, matki i żony albo dawać radość ze sceny jako aktorka lub wokalistka. Pragnie upiększać świat, dlatego może zapragnąć o nim pisać lub go malować.

44 - To idealistka wierząca w sprawiedliwość, miłość i pełną harmonię wszechświata. Poprzez całą swoją drogę życia dowiaduje się, co to jest akceptacja, zaufanie i wiara. Pragnie dzielić się tą mądrością z innymi. Często z tego powodu nie zakłada rodziny i poświęca się całkowicie rozpowszechnianiu własnej filozofii życia.