Negatywna triada poznawcza to zespół myśli i przekonań o negatywnym, pesymistycznym zabarwieniu/fot. Shutterstock

Świadomość a intuicja

Czym jest świadomość, podświadomość i nadświadomość? Co różni, a co łączy świadomość i intuicję?
/ 30.09.2016 15:15
Negatywna triada poznawcza to zespół myśli i przekonań o negatywnym, pesymistycznym zabarwieniu/fot. Shutterstock

W głębi jaźni ludzkiej występują trzy stopnie świadomości stanowiące zasadniczą całość: podświadomość, świadomość i nadświadomość. Pierwsza przejawia się w intuicji i przeczuciach, druga tworzy sądy, wyciąga wnioski, przeprowadza analizę spostrzeżeń, doświadczeń wszelkich zjawisk oraz odpowiednio stosuje w praktyce, a trzecia, czyli nadświadomość, osiąga rzeczywistość i prawdę zjawisk bezpośrednio bez pomocy zwyczajnych środków. Ta ostatnia występuje tylko u nielicznych jednostek, które dzięki niej potrafią widzieć rzeczy w sposób ponadzmysłowy.

Czym jest intuicja

Te trzy stopnie świadomości występują zawsze w jasnowidzeniu, z tą jedynie różnicą, że w nim ujmują one obrazy, sceny i osoby wydarzeń. W intuicji natomiast opierają się one na przeczuciu wydarzeń subiektywnych i przedmiotowych. Intuicja jest pod względem swej treści i możliwości przenikania pozamaterialnie bogatsza od telepatii. Można by dokonać podziału intuicji na odkrywczą, wynalazczą, twórczą, psychologiczną i parapsychologiczną. Być może intuicja jest jednością w swej istocie, a tylko jej operatywność przejawia się w różnych formach.

Należy przypuszczać, że żaden badacz naukowy nie osiągnie pozytywnych wyników w swych dociekaniach tylko przez rozumowanie, bez inspiracji intuicyjnej. Podobnie i lekarz, i psychiatra nie postawią właściwej diagnozy bez pomocy intuicji. Jest ona wybitną pomocą dla każdego człowieka w jego życiu i zawodzie.

www.tarot.info.pl

www.tarot.sos.pl