Plątanina - pasjans

Plątanina - pasjans

Zajmujące pasjanse wymagające cierpliwości i zwykłego szczęścia. Rozłożenie „nowomanieryczne” zjawia się na początku XIX wieku i od razu staje się popularne. Wariant pierwszy i drugi Plątaniny spotykany jest również dzisiaj.
/ 27.09.2016 10:08
Plątanina - pasjans

Plątanina

Do gry będą potrzebne dwie pełne talie po 52 karty, razem 104. Na stół wykładamy dwanaście kupek po trzy karty w każdej. Karty kładziemy jedną na drugą tak, aby kolor i wartość każdej wyłożonej karty można było określić. Górna karta kupki jest grającą.

Asy w miarę możliwości wykładamy w rząd podstawowy. Na nie zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym. Na grające można zbierać karty do koloru w porządku malejącym. Po tym, jak wszystkie możliwe przełożenia zostały wykonane, talię przerzucamy. Odkrywane podczas przerzucania karty można położyć na grające lub podstawowe. Po przełożeniu jednej kupki w całości jej miejsce uzupełniamy kartą z talii. Pasjans wyszedł, jeśli wszystkie karty są zebrane na podstawowe po jednym przerzuceniu talii.

  • W wariancie „krakowski” karty wykładamy stosikami.
  • W wariancie „kwadrat” dopuszcza się dwukrotne przerzucanie talii.
  • W wariancie „cierpliwość” podstawowymi są cztery króle i cztery asy. Na króle zbieramy karty w porządku malejącym, na asy – w rosnącym niezależnie od koloru. Talię przerzucamy do trzech razy.
  • W wariancie „czworobok Napoleona” do każdego stosika kładziemy po cztery karty.

Jaskinia Salomona

Pasjans ma taką nazwę dlatego, że karty są układane w kształcie wejścia do jaskini (patrz rysunek). Do środka jaskini wykładamy asy w miarę ich wychodzenia. Od poprzedniego ten wariant różni się tym, że po przełożeniu całej kupki na wolne miejsce wykładamy nowy stosik z trzech kart.

Jeżeli po przerzuceniu talii pasjans nie wyszedł, możemy zebrać wszystkie stosiki nie mieszając i rozłożyć ponownie. Pasjans wyszedł, jeśli dwóch rozłożeń wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

Nowomodny

Do gry będą potrzebne dwie pełne talie po 52 karty, razem 104. Wykładamy osiemnaście odkrytych kupek po trzy karty w każdej. Resztę talii kładziemy na stół. Odwracamy górną kartę talii pozostałej po rozdaniu. Jest to dodatkowa karta grająca. Nie możemy jednak zbierać na nią innych kart. Po przełożeniu górnej odwracamy kolejną kartę, która staje się grającą. Karty podstawowe – asy – wykładamy w rząd. Na nie zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym niezależnie od koloru.

Grającymi są górne karty stosików. Po przełożeniu górnej grającą staje się karta leżąca niżej. Na grające można zbierać karty nie do koloru w porządku malejącym również niezależnie od koloru. Po przełożeniu wszystkich kart kupki na podstawowe wolne miejsce uzupełniamy kartą z talii. Talii nie przerzucamy, lecz wykorzystujemy ją stopniowo wykładając kolejną górną kartę talii na podstawową, inną grającą lub miejsce zwolnione w wyniku przełożenia wszystkich kart jednej z kupek na podstawowe lub grające. Pasjans wyszedł, jeśli wszystkie karty są zebrane na podstawowe po jednym przerzuceniu talii.

W wariancie „barykada” wykładamy dwanaście kupek. Kształt rozłożenia jest taki sam, jak w wariancie „Jaskinia Salomona”. Pozostałe zasady są identyczne.

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX