Żywioły

W filozofii greckiej istniały cztery żywioły – woda, powietrze, ogień i ziemia, do których ewentualnie dodawano eter. Były to te składniki, które tworzyły całe życie na ziemi. W tej sytuacji medycy postanowili, że znajdą powiązania pomiędzy poszczególnymi żywiołami a cechami temperamentu psychicznego, i tak: woda symbolizowała flegmatyczne usposobienie, ogień – choleryczny temperament, ziemia – melancholię, a powietrze – krew i serce.