POLECAMY

Symbole

Woda

Jej symbolika jest niezwykle zróżnicowana. W filozofii starożytnych Greków była ona utożsamiana z jednym z czterech, a potem pięciu, głównych żywiołów ziemi, bez których istnienia życie nie byłoby możliwe. W tradycji chrześcijańskiej woda jest symbolem oczyszczenia. Dlatego też Chrzest Święty odbywa się poprzez polanie głowy wodą lub obmycie całego ciała w rzece czy jeziorze. Podobną symbolikę ma woda w kulturze islamu. Występuje ona także w Piśmie Świętym, pod postacią potopu jako narzędzia Boga; to symbol kary za grzechy i nieposłuszeństwo ludzi. Jest ona również znakiem życiodajnej siły i urodzaju.