Włócznia

Symbol osi świata, władzy, godności i honoru. W czasach dawnych przedmiot ten łączono z osobą króla, dlatego też na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku cesarz Otton III podarował Bolesławowi Chrobremu symboliczną włócznię świętego Maurycego, która miała być zapowiedzią jego rychłej koronacji. W chrześcijaństwie włócznia jest symbolem męczeństwa oraz cnoty i odwagi.