Wiatr

W mistycyzmie występuje w ścisłym związku z powietrzem i oddechem. Jest symbolem siły ożywiającej, która działa, mimo że pozostaje niezauważona. Inna opowieść mówi, że gwałtowne wiatry są końmi demonów; w tym kontekście zjawisko to uosabia zło i choroby, które ścigają człowieka. W Chinach stał się on z kolei symbolem seksualnym, co wiąże się z jego udziałem w rozmnażaniu roślin.