POLECAMY

Symbole

Węzeł

Jeżeli jest zawiązany ściśle, to symbolizuje trwałość oraz nienaruszalność związku; jeżeli zaś zawiązany jest luźno, wówczas staje się symbolem długowieczności i nieskończoności. W kulturze islamu wierzono niegdyś, że węzły mają w sobie moc ochronną. Dlatego też wielu muzułmanów robiło sobie małe węzełki na brodzie, które miały ich chronić przed złymi siłami. W starożytnych opowieściach o Aleksandrze Macedońskim pojawia się wątek węzła gordyjskiego, który stał się symbolem pozornie nierozwiązywalnego problemu.