Sól

Symbolizuje dobrą radę, uzdrowienie, siły życiowe, boskość oraz cnotę. W starożytnym Izraelu wszystkie układy czy umowy przypieczętowywano spożyciem soli; łączono ją tam z honorem i szacunkiem. Przy czym przysięga na sól była w ogóle popularna w antyku, dziś zwyczaj ten już raczej wyszedł z użycia. W czasach średniowiecznych substancja ta była utożsamiana z bogactwem. I tak, na przykład, święta Kinga wniosła do małżeństwa z Bolesławem Wstydliwym tylko sól, która była wówczas znacznie cenniejsza od wszelkich klejnotów. Używano jej między innymi do konserwowania mięsa. W marzeniu sennym sól jest dobrą wróżbą.