POLECAMY

Symbole

Śmierć

W średniowieczu symbolizowała równość wszystkich stanów oraz przemijanie tego, co ziemskie. Znaczenie to jest nadal aktualne. W tradycji chrześcijańskiej śmierć występuje często tylko w roli momentu przejściowego – od życia ziemskiego do życia wiecznego. Traci ona swój negatywny wymiar, jako końca, kresu wszystkiego. Śmierć w symbolice chrześcijańskiej, islamskiej oraz innych, jest również symbolem przejścia do wieczności, początkiem nowego.