Słońce

Symbol nieskończoności, daru życia, wszystkowiedzącego bóstwa, światła, męskości, władzy, mądrości, rozumu, zbawienia. Słońce było czczone zwłaszcza w tych kulturach, w których odgrywało ono istotną rolę, np. w odczytywaniu czasu, czyli w starożytnym Egipcie (bóg Ra), Grecji (bóg Helios) czy Rzymie. W tradycji wczesnochrześcijańskiej słońce było wcieleniem Chrystusa, który jak ono niósł ze sobą dar życia i miłości. Wschód słońca symbolizuje początek oraz młodość, zaś zachód – kres i śmierć.