Ryba

Symbolizuje początek, zmartwychwstanie, śmierć, ofiarę, mądrość oraz płodność. W czasach pierwszych chrześcijan, ryba była znakiem ludzi, wyznających wiarę w Boga i Mesjasza. W Egipcie natomiast przypisywana była Ozyrysowi, temu, który sprawował opiekę nad rzeką Nil. Rybę kojarzy się również ze zdrowiem (Zdrów jak ryba) oraz z milczeniem (Ryby i dzieci głosu nie mają).