Róża

Symbol wieczności, śmierci, miłości, radości, pychy, płodności i rozkoszy. Róża jest królową wszystkich kwiatów; stąd też przypisywano ją najczęściej boginiom miłości i płodności, np. Afrodycie czy Persefonie. W średniowieczu kwiat ten był symbolem miłości rycerza do damy dworu, a w renesansie – miłości wolnej i pełnej namiętności. W wierze chrześcijańskiej róża uosabia dobroć, dziewiczość oraz przebaczenie. Kwiat ten jest również utożsamiany z piękną, choć czasami próżną, kobietą.