Robak

W tradycji chrześcijańskiej utożsamiany jest z grzechem, pokusą ziemską, słabością i karą dla potępionych: „I robak ich nie umrze, a ogień ich nie zgaśnie” (Izajasz 66,24). Robak jest również symbolem rozkładu, śmierci i martwej materii, świata ziemskiego, ale i podziemnego. Kojarzy się on jednoznacznie z demonami i siłami zła.