Pustynia

Utożsamia się ją z pustką, milczeniem, wolnością, bezkresem i śmiercią. W kulturze muzułmańskiej pustynia symbolizuje tułaczkę i zatracenie się w życiu. Miejsce to, z powodu swej specyficznej aury, budzi albo lęk, albo podziw w człowieku, co również odbija się w symbolice tego miejsca. W Piśmie Świętym pustynia jawi się jako przestrzeń działania demonów i złych duchów, ale również jako miejsce objawienia się samego Boga. W opowieściach występuje ona albo jako symbol demonów, albo medytacji.