Popiół

Symbol krótkości życia, śmierci, osierocenia, grzechu, pokuty oraz zniszczenia. W tradycji chrześcijańskiej popiół utożsamia się również z oczyszczeniem oraz pokorą.