Podróż

W wielu filozofiach i kulturach porównuje się życie ludzkie do wędrówki czy pielgrzymki. Człowiek ukazany jest jako tułacz, który każdego dnia narażony jest na trudy podróżnika. Wędrówka jest symbolem doskonalenia własnego ducha, pokonywania słabości, poszukiwania sensu życia.